Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40079

Điểm Lớp công nghệ may - ĐH Bách Khoa Hà Nội (2009-2014)

Ngày đăng: 05/05/2012

Đã tải: 6

Dung lượng: 2.2 KB


 
Học kỳ
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần thi 
Ghi chú
 Các kỳ
1,2,3,4
 Điểm các môn
     Xem TKB
 Học kỳ 5  từ 9/2011 đến 11/2011  
Xem TKB
 1  Sức bền vật liệu
40
1
 
 2  Nguyên lý máy
60
 1
 3  Tự động hóa quá trình sản xuất
40
 1
 4  Dung sai
30
 1
 5  Nhân trắc học may mặc
20
 1
 6  Thực hành may 1
20  1
 Học kỳ 6
 từ 2/2012 đến 4/2012
 
Xem TKB
 1  Chi tiết máy 40
1

 2  Vật liệu may 60
1
 3  Vệ sinh trang Phục 20
1  
 4  Thiết bị may công nghiệp 50
1
 5  Công nghệ may I 40
1  
 6  Cơ sở thiết kế trang phục 20
1
 7  Thực hành may 2
20
1  
 Học kỳ 7
từ 5/9/2012 đến 9/11/2012
     Xem TKB
 1  Thực hành may 3
20
 1  
 2  Thiết kế trang phục + Phát đồ án
50
 1  
 3  Công nghệ may
20
 1  
 4  Thiết kế dây truyền may + Phát đồ án
30  1  
 5  Tổ chức và định mức LĐ công nghệ may
20
 1  
 6  Hình họa thời trang
30
 1  
 7  Mỹ thuật trang phục + Phát đồ án  40
 1  
 Học kỳ 8
từ 1/3/2013 đến 6/6/2013      Xem TKB
 1  Cơ sở xây dựng nhà công nghiệp
20
 
 2  Điều tiết không khí
30
   
 3  Tổ chức sản xuất dệt may
30
   
 4  Cấu trúc vải dệt thoi
20
   
 5  Xử lý hóa học vật liệu sản phẩm may
40
 
 
 6  Thiết kế trang phục
40
   
 7  Lịch sử trang phục
20
   
 8  Tạo mẫu trang phục
30
   
 9  Bảo vệ đồ án
     
  Học kỳ 9
 từ 29/8/2013 đến 4/12/2013
     Xem TKB 
 1  Điều tiết không khí
30
   
 2  Quản lý chất lượng dệt may
30
   
 3  Marketing dệt may
 20    
 4  Tin học ứng dụng ngành may
40
 
 
 5  Chuyên đề
20
 
 
 6 Bảo vệ đồ án thiết kế trang phục
     
 7  Bảo vệ đồ án tạo mẫu trang phục
     
     XEM ĐIỂM TỪ TRANG QUẢN LÝ - VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC - ĐHBKHN

Chia sẻ