Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44326

Lịch Học Lớp ĐH CN May - ĐH Bách Khoa Hà Nội (2009 - 2014)

Ngày đăng: 09/05/2012

Đã tải: 3

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
   Sơ đồ chỗ ngồi của lớp
 
 Học kỳ 1
Từ 26/6/2009 đến 21/11/2009
Xem điểm
 Học kỳ 2
Từ 1/3/2010 đến 1/6/2010
 Xem điểm
 Học kỳ 3
Từ 6/9/2010 đến 13/12/2010
 Xem điểm
 Học kỳ 4
Từ 1/3/2011 đến 18/5/2011
 Xem điểm
 Học kỳ 5
Từ 9/9/2011 đến 4/11/2011  Xem điểm
 Học kỳ 6
Từ 10/2/2012 đến 18/4/2012
 Xem điểm
 Học kỳ 7 Từ 5/9/2012 đến 9/11/2012
 Xem điểm
 Học kỳ 8
 Từ 1/3/2013 đến 6/6/2013
 Xem điểm
 Học kỳ 9
 Từ 29/8/2013 đến 4/12/2013
 Xem điểm
 Học kỳ 10
 Từ 17/2/2014 đến 16/10/2014
 Xem điểm

Chia sẻ