Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40083

Điểm Lớp ĐH Luật k4 - ĐH Luật Hà Nội (2010 - 2016)

Ngày đăng: 09/05/2012

Đã tải: 11

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 2
 Năm học 2010 - 2011
     Xem TKB
 1 Lịch sử văn minh thế giới
40
 1
 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le
100
 1
   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le
   2  
   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le
   3  
 3 Lý luận nhà nước và pháp luật
100
 1
  Lý luận nhà nước và pháp luật    2  
  Lý luận nhà nước và pháp luật
   3  
 4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
60
 1
  Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
  2
 
  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  3  
Kỳ 1
Năm học 2011 - 2012     Xem TKB
 1  Logic học
40
 1  
   Logic học
   2  
   Logic học
   2  
 2  Xã hội học
 40  1  
 3  Luật hiến pháp Việt Nam
 80  1  
   Luật hiến pháp Việt Nam
   2  
   Luật hiến pháp Việt Nam
   2  
 4  Luật hành chính Việt Nam  80  1  
   Luật hành chính Việt Nam
   2  
 Kỳ 2  Năm học 2011 - 2012  
Xem TKB
 1  Tư tưởng Hồ Chí Minh
 40  1  
   Tư tưởng Hồ Chí Minh
   2  
 2  Luật hình sự (học phần 1)
60
 1  
   Luật hình sự (học phần 1)
   2  
   Luật hình sự (HP1)
   3  
 3  Luật dân sự (học phần 1)
60
 1  
 4  Luật hình sự (học phần 2)   60  1  
   Luật hình sự (HP2)
   2  
 Kỳ 1  Năm học 2012 - 2013      Xem TKB
 1  Luật dân sự Việt Nam 2
 60  1  
   Luật dân sự 2
   2  
 2  Xây dựng văn bản pháp luật
 40  1  
   Xây dựng văn bản pháp luật
   2  
 3  Lịch sử NN&PL thế giới
 40  1  
   Lịch sử NN&PL thế giới
   2  
 4  Luật tố tụng hình sự
 60  1  chưa có điểm
 5  Tội phạm học
 40  1  
   Tội phạm học
   2  
 6  Luật hôn nhân & gia đình
 40  1  
   Luật hôn nhân & gia đình
   2  
 Kỳ 2
 Năm học 2012 - 2013      Xem TKB
 1  Lịch sử NN&PL Việt Nam
 60  1  
 2  Luật hiến pháp nước ngoài
 60  1  
 3  Luật đất đai
 40  1  
 4  Luật tố tụng hành chính
 60  1  
 Kỳ 1   
 Năm học 2013 - 2014                                              
       
      
  Xem TKB     
 1  Luật môi trường
 60  1  
 2  Luật tố tụng dân sự VN
 60  1  
 3  Luật thương mại VN 1
 60  1  
 4  Công pháp quốc tế
 80  1
 Kỳ 2   
 Năm học 2013 - 2014                                              
       
      
  Xem TKB     
 1  Luật thương mại VN2
 60  1  chưa có điểm
 2  Luật lao động VN
 60  1 chưa có điểm
 3  Luật tài chính VN
 60  1 chưa có điểm
 4  Khoa học điều tra tội phạm
 40  1 chưa có điểm
 5  PL cộng đồng ASEAN
 60  1  chưa có điểm
 Kỳ 1   
 Năm học 2014 - 2015                                              
       
      
    Xem TKB   
 1  Luật thi hành án dân sự
60
 1  chưa có điểm
 2  Tư pháp quốc tế
 80  1  chưa có điểm
 3  Luật an sinh xã hội
 60  1  chưa có điểm
 4  Luật sở hữu trí tuệ
60
 1  chưa có điểm
 Kỳ 2   
 Năm học 2014 - 2015                                              
       
      
    Xem TKB     
 1  Luật thương mại quốc tế
80
 1  chưa có điểm
 2  Trọng tài quốc tế
60
 1  chưa có điểm
 3  Thủ tục đặc biệt trong TTHS
40
 1  chưa có điểm
 Kỳ 1      Năm học 2015 - 2016                                              
       
      
    Xem TKB     
   Thi Tốt nghiệp
     chưa có điểm
     Khung chương trình đào tạo của lớp ĐH Luật K4 - Hưng Yên

Chia sẻ