Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44325

Lịch Học Lớp ĐH Luật k4 - ĐH Luật Hà Nội (2010 - 2016)

Ngày đăng: 15/05/2012

Đã tải: 17

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
   Sơ đồ chỗ ngồi của lớp
 
 Năm học
 2010 - 2011

 Học kỳ 1  Thi đầu vào
 
 Học kỳ 2
Từ 21/2/2011 đến 25/4/2011  Xem điểm
 Năm học  2011 - 2012  
 Học kỳ 1
 Từ 5/9/2011 đến 24/10/2011  Xem điểm
 Học kỳ 2
 Từ 27/2/2012 đến 14/4/2012  Xem điểm
 Năm học  2012 - 2013  
 Học kỳ 1  Từ 20/8/2012 đến 3/11/2012  Xem điểm
 Học kỳ 2 Từ 4/3/2012 đến 3/4/2012  Xem điểm
 Năm học  2013 - 2014
 
 Học kỳ 1 Từ 16/9/2013 đến 13/11/2013
 Xem điểm
 Học kỳ 2  Từ 10/03/2014 đến 15/05/2014  Xem điểm
 Năm học  2014 - 2015
 
 Học kỳ 1  Từ 03/9/2014 đến 30/10/2014
 Xem điểm
 Học kỳ 2  Từ 9/03/2015 đến 13/4/2015
 Xem điểm
 Năm học 2015 - 2016
 
Học kỳ 1
 Xem điểm
 Học kỳ 2
 Xem điểm

Chia sẻ