Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40078

Điểm Lớp ĐH Xây dựng K49 - ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI (2010-2015)

Ngày đăng: 23/05/2012

Đã tải: 25

Dung lượng: 0 KB


   

Học kỳ
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần thi 
Ghi chú
 Học kỳ 1
 từ 3/2010 đến 5/2010  
Xem TKB
 1 Lí 1
45
1
 đang cập nhật
   Lí 1
   2  
 2 Pháp luật VN đại cương
30
 1
 3 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le 1
30
 1
 4 Hình họa
45
 1   
 5 Ngoại ngữ 1
45
 1 đang cập nhật
 6 Hóa đại cương
30  1  đang cập nhật
 7  Đại số
45
 1   
 8  Bảng tổng hợp điểm học kỳ
     
 Học kỳ 2
 từ 6/2010 đến 9/2010
 
 Xem TKB
 1 Ngoại ngữ 2
45
1
đang cập nhật
  Ngoại ngữ 2   2
 
 2 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le 2
45
1  đang cập nhật
 3 Lí 2
30
1  đang cập nhật
   Lí 2
  2
 
 4 Cơ lý thuyết
45
1  đang cập nhật
 5 Tin đại cương
45
1  đang cập nhật
 6 Giải tích 1
45
1  đang cập nhật
  Giải tích 1    2  
 7 Vẽ kỹ thuật
45
1  đang cập nhật
  Vẽ kỹ thuật    2  
   Bảng tổng hợp điểm học kỳ      
 Học kỳ 3
từ 2/2011 đến 6/2011      Xem TKB
 1  Vật liệu xây dựng
30
1
đang cập nhật
   Vật liệu xây dựng    2  
 2  Kỹ thuật điện
30
 1  đang cập nhật
 3  Tư tưởng Hồ Chí Minh
30  1  đang cập nhật
 4  Giải tích 2
60
 1  đang cập nhật
   Giải tích 2    2  
 5  Trắc địa
45
 1  đang cập nhật
 6  Cơ học 2
30
 1  đang cập nhật
 7  Sức bền vật liệu 1
45
 1  đang cập nhật
   Sức bền vật liệu 1
   2  
   Bảng Tổng hợp điểm học kỳ
     
Học kỳ 4
 từ 5/2011 đến 11/2011      Xem TKB
 1  Sức bền 2
45
 1  đang cập nhật
   Sức bền 2    2  
 2  Cơ học kết cấu 1
45
1
 đang cập nhật
   Cơ học kết cấu 1    2  
 3  Quy hoạch
30
 1   
 4  Xác suất thống kê
30
 1  đang cập nhật
 5  Nhập môn quản trị
 30  1  đang cập nhật
   Nhập môn quản trị
  HL
 
 6  Môi trường
 30  1  đang cập nhật
   Môi trường
   2  
 7  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
45
 1  đang cập nhật
   Bảng tổng hợp điểm học kỳ       
Học kỳ 5
 từ 2/2012 đến 5/2012      Xem TKB
 1  Địa chất công trình
30
 1  đang cập nhật
 2  Cơ học đất
45
 1  
 3  Thủy lực cơ sở
45
 1
 4  Cơ học kết cấu 2
 60  1
 5  Bê tông 1
45
 1   
   Bê tông 1  45 2
 
 6  Kỹ thuật nhiệt
30
 1  
   Bảng tổng hợp điểm học kỳ       
Học kỳ 6
Từ 4/9/2012 đến 23/11/2012
    Xem TKB
 1  Kiến trúc 1
45
1
đang cập nhật
 2  Nền móng
 30 1
đang cập nhật
   Nền móng  30  2  
 3  Bảo vệ đồ án bê tông 1

 1  
   Bảo vệ đồ án bê tông 1
   2  
 4  Bê tông 2
45
 1   
 5  Nhiệt kỹ thuật
30
 1  đang cập nhật
 6  Thủy văn & phòng chống thiên tai
30
 1  đang cập nhật
 7  Thép học 1
 30  1  
   Bảng tổng hợp điểm học kỳ       
 Học kỳ 7
 Từ 1/4/2013 đến 7/6/2013
    Xem TKB
 1  Bảo vệ đồ án nền móng
   1  
 2  Bảo vệ đồ án bê tông 2
   
    Bảo vệ đồ án bê tông 2   2
 
 3  Thiết kế công trình bến cảng  45  1
 
 4  Thép học 2
 30  1  đang cập nhật
 5  Kinh tế xây dựng 1
30
 1  
   Kinh Tế xây dựng 1
     
 6  Thiết kế đường ôtô
 60  1  đang cập nhật
 7  kỹ thuật thi công
45
 1  đang cập nhật
   Bảng tổng hợp điểm học kỳ     

Chia sẻ