Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44325

Lịch Học Lớp ĐH Xây dựng K49 - ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI (2010-2015)

Ngày đăng: 23/05/2012

Đã tải: 10

Dung lượng: 0 KBHọc kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
  Sơ đồ lớp học
 
 Học kỳ 1
từ 3/2010 đến 5/2010 Xem điểm
 Học kỳ 2
từ 6/2010 đến 9/2010  Xem điểm
 Học kỳ 3
từ 2/2011 đến 6/2011  Xem điểm
 Học kỳ 4
từ 5/2011 đến 11/2011  Xem điểm
 Học kỳ 5
từ 2/2012 đến 5/2012  Xem điểm
 Học kỳ 6
 từ 4/9/2012 đến 23/11/2012
 Xem điểm
 Học kỳ 7
 từ 1/4/2013 đến 7/6/2013
 Xem điểm
 Học kỳ 8
từ 17/9/2013 đến 20/12/2013
 Xem điểm

Chia sẻ