Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44326

Lịch Học Lớp ĐH Kế toán K41 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2009-2013)

Ngày đăng: 04/06/2012

Đã tải: 2

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
 Học kỳ 1
Từ 2/12/2008 đến 4/4/2009
Xem điểm
 Học kỳ 2
Từ 1/3/2009 đến 4/6/2009
Xem điểm
 Học kỳ 3
Từ 4/9/2009 đến 7/1/2010
Xem điểm
 Học kỳ 4
Từ 4/3/2010 đến 16/9/2010 Xem điểm
 Học kỳ 5
Từ 4/9/2010 đến 6/1/2011 Xem điểm
 Học kỳ 6
Từ 1/3/2011 đến 6/6/2011 Xem điểm
 Học kỳ 7
Từ 4/9/2011 đến6/12/2011 Xem điểm
 Học kỳ 8
Từ 1/3/2012 đến 8/6/2012
Xem điểm

Chia sẻ