Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44325

Lịch Học Lớp ĐH QL.Kinh tế K41 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2009-2013)

Ngày đăng: 04/06/2012

Đã tải: 3

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
 Học kỳ 1
Từ 2/12/2008 đến 4/4/2009  Xem điểm
 Học kỳ 2
Từ 1/03/2009 đến 4/6/2009  Xem điểm
 Học kỳ 3
Từ 4/9/2009 đến 7/1/2010
Xem điểm
 Học kỳ 4
Từ 4/3/2010 đến 16/9/2010
Xem điểm
 Học kỳ 5
Từ 4/9/2010 đến 8/1/2011
Xem điểm
 Học kỳ 6
Từ 1/3/2011 đến 8/6/2011
Xem điểm
 Học kỳ 7
Từ 4/9/2011 đến 6/12/2011
Xem điểm
 Học kỳ 8
Từ 1/3/2012 đến 12/6/2012
Xem điểm
 Học kỳ 9
  đang cập nhật

Chia sẻ