Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40083

Điểm Lớp ĐH QTKD K42 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2010-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 13

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ 18/12/2009 đến 13/6/2010     Xem lịch học
 1 Toán cao cấp 1 30
1

   Toán cao cấp 1    2  
   Toán cao cấp 1
   3  
   toán cao cấp 1
   4  
 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 1 45
1

 3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 60
1

   Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
   2  
 4 Toán cao cấp 2 45
1

   toán cao cấp 2
   2  
 5 Tin học đại cương 45
1

   Tin học đại cương   2
 Đang cập nhật
   Tin học đại cương
  3  
 6 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 2  60 1  
Kỳ 2
Học từ 10/9/2010 đến 14/1/2011
    Xem lịch học
 1 Xã hội học
40
1

   Xã hội học    2  
   Xã hội học    3  
 2 Kinh tế vi mô 1 45
1

   Kinh tế vi mô 1
  2
 
   Kinh tế vi mô 1
  3
 
 3 Kinh tế Việt Nam 45
1

   Kinh tế Việt Nam    2  
 4 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 45
1

   Lý thuyết xác suất và thống kê toán   2
 
   Lý thuyết xác suất và thống kê toán
   3  
   Lý thuyết xác suất và thống kê toán    HL  
 5 Pháp luật đại cương  30 1
 
 6 Công nghệ và quản lý công nghệ  45  1
   Công nghệ và quản lý công nghệ
  2
 
 Kỳ 3
Học từ 10/3/2011 đến 13/6/2011
 
Xem lịch học
1 Kinh tế vĩ mô 1 45
1

   Kinh tế vĩ mô 1    2
 2 Marketing căn bản 40
1

   Marketing căn bản   2
 
   Marketing căn bản
  3
 
 3 Thống kê doanh nghiệp
40
1

   Thống kê doanh nghiệp
  2
 
 4 Lịch sử kinh tế 40
1

   Lịch sử kinh tế    2  
 Kỳ 4
Học từ 10/8/2011 đến 16/12/2011


Xem lịch học
 1  Quản trị nhân lực
 45  1  
   Quản trị nhân lực
  2
 
 2  Quản trị học
 45  1  
   Quản trị học
  2
 
 3  Nguyên lý kế toán
 60  1  
   Nguyên lý kế toán   2
 
 4  Phân tích hoạt động kinh doanh
 40  1  
 5  Quản trị tài chính
 45  1  
 6  Kinh doanh quốc tế
 40  1  
   Kinh doanh quốc tế
  2
 
 Kỳ 5
 Học từ 10/2/2012 đến 14/6/2012
     Xem lịch học
 1  Quản trị văn phòng
27
 1  
 2  Quản trị kinh doanh tổng hợp 1
 54  1  
 3  Đạo đức và văn hóa kinh doanh
 40  1
   Đạo đức và văn hóa kinh doanh
  2
 
 4  Quản trị chất lượng
 40  1
 5  Quản trị tài chính
 40  1  Đang cập nhật
   Quản trị tài chính
  2
 
 6  Kinh tế lượng
 36  1  
   Kinh tế lượng
   2  
 Kỳ 6
 Học từ 10/8/2012 đến 17/11/2012
    Xem lịch học
 1  Quản trị dự án xây dựng
 40  1  
   Quản trị dự án xây dựng    2  Đang cập nhật
   Quản trị dự án xây dựng
  3
 
 2  Quản trị kinh doanh tổng hợp 2
 54  1  
 3  Quản trị sản xuất và TN 1
 40  1  
 4  Quản trị chiến lược
 40  1  
 5  Kỹ năng quản trị
 40  1  
 Kỳ 7
 Học từ 10/1/2013 đến 15/6/2013      Đang cập nhật
 1  Chiến lược kinh doanh và phát triển kinh doanh
54
 1  Đang cập nhật
 2  Quản trị sản xuất và TN 2
 40  1  
 3  Quản trị hậu cần kinh doanh
 40  1  
   Quản trị hậu cần kinh doanh
  2
 
 4  Tư  tưởng HCM
 40  1  
 5  Quản trị chi phí kinh doanh
 40  1  
 6  Khởi sự và tái lập kinh doanh
 27  1  Đang cập nhật
 7  Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
 27  1  
   Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
   2  
 8  Chủ đề tự chọn
 27  1  Đang cập nhật
 Kỳ 8
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 9
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật

Chia sẻ