Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40079

Điểm Lớp ĐH Liên thông Kế toán K1 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2010-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 14

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ 21/1/2011 đến 25/6/2011
    Xem lịch học
 1 Toán cao cấp 1
30
1

   Toán cao cấp 1
  2
 
 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
45
1

   Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam    2
 3 Xã hội học
45
1

   Xã hội học
  2
 
 4 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 1
30
1

 5 Công nghệ và quản lý công nghệ
45
1

 6 Toán cao cấp 2
 45 1
   Toán cao cấp 2   2
 
   toán cao câp 2
   3  
Kỳ 2
Học từ 19/8/2011 đến 25/12/2011
    Xem lịch học
 1 Pháp luật đại cương
30
1

 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 2
45
1

 3 Lịch sử kinh tế
45
1

 4 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
45
1

   Lý thuyết xác suất và thống kê toán
  2
 
 5  Kế toán tài chính 1
 45  1  
 6 Kế toán quốc tế
 45  1  
   Kế toán quốc tế
  2
 
 Kỳ 3
Học từ 10/2/2012 đến 30/6/2012
 
Xem lịch học
1 Kinh tế vi mô 1
40
1

 2 Kinh tế Việt Nam
40
1

 3 Kinh tế vĩ mô 1
40
1

   Kinh tế vĩ mô
  2
 
 4 Kế toán tài chính 2
40
1

 5 Lý thuyết kiểm toán
 36 1
 
   Lý thuyết kiểm toán
   2  
 6 Phân tích hoạt động kinh doanh
 40  1  
 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 27  1
 Kỳ 4
Học từ 10/8/2012 đến 17/11/2012


Xem lịch học
 1  Tài chính doanh nghiệp
 40  1  
   Tài chính doanh nghiệp
   2  
 2  Thẩm định dự án đầu tư
 40  1  
   Thẩm định dự án
   2  
 3  Kế toán công ty
 40  1  
 4  Kiểm toán hoạt động
 40  1  
 5  Kế toán quản trị
 68  1  Đang cập nhật
 Kỳ 5
 Học từ 4/1/2013 đến 26/5/2013      
 1  Kiểm toán tài chính
 54  1  
   Kiểm toán tài chính    2  
 2  Kế toán công
 40  1  
 3  Tài chính công
 54  1  
 4  Phân tích báo cáo tài chính
 40  1
 5  Tổ chức hạch toán kế toán
 40  1
 Kỳ 6
       Đang cập nhật
 1  Điểm chuyên đề thực tập chuyên ngành kế toán tổng hợp
   1  
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 7
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 8
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 9
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật

Chia sẻ