Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44325

Lịch Học Lớp ĐH Liên thông Kế toán K1 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2010-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 4

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
 Học kỳ 1
Từ 21/1/2011 đến 25/6/2011
 Xem điểm
 Học kỳ 2
Từ 19/8/2011 đến 25/12/2011
Xem điểm
 Học kỳ 3
Từ 10/2/2012 đến 30/6/2012
Xem điểm
 Học kỳ 4
Từ 10/8/2012 đến 17/11/2012
Xem điểm
 Học kỳ 5
Từ 4/1/2013 đến 29/4/2013
Xem điểm
 Học kỳ 6

đang cập nhật
 Học kỳ 7
  đang cập nhật
 Học kỳ 8
  đang cập nhật
 Học kỳ 9
  đang cập nhật

Chia sẻ