Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40082

Điểm Lớp ĐH QTKD K2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội (2011-2015)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 12

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ  16/12/2011 đến 5/3/2012
    Xem Lịch Học
 1 Đại số
40
1

 2 Anh văn 1
40
1

 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 1
40
1

 4 Tin học đại cương
40
1

 5 Quản trị học đại cương
30
1

 6 Toán giải tích 1
 50 1
 
Kỳ 2
Học từ 20/3/2012 đến 24/6/2012
    Xem Lịch Học
 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30
1

 2 Toán giải tích 2
50
1

 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 2
40
1

 4 Xác suất thống kê
40
1

 5 Vật lý 1
 40  1  
 6  Anh văn
40
1
 
 Kỳ 3
Học từ 17/9/2012 đến 23/12/2012
 
Xem Lịch Học
 1 Hóa học đại cương
40
1
đang cập nhật
 2 Vật lí 2
40
1
đang cập nhật
 3 Đường lối Đảng CSVN
40
1
đang cập nhật
 4 Đồ họa kỹ thuật
40
1
đang cập nhật
 5 Nhập môn kỹ thuật cơ khí
30
 1  đang cập nhật
 6 Toán kinh tế
40  1  đang cập nhật
 Kỳ 4
Học từ 18/3/2013 đến 28/5/2013

Xem Lịch Học
 1  Quản trị học
40
 1 đang cập nhật
 2  Kinh tế vi mô
40
 1 đang cập nhật
 3  Thống kê ứng dụng
 40  1 đang cập nhật
 4  Kinh tế vĩ mô 40
 1 đang cập nhật
 5  Kinh tế quốc tế
30
 1 đang cập nhật
 6  Marketting cơ bản
 40  1 đang cập nhật
 Kỳ 5
 Học từ 20/9/2013 đến 18/11/2013
    Xem Lịch Học
 1  Nguyên lý kế toán
 40  1 đang cập nhật
 2  Anh văn Kinh tế
 30 1  đang cập nhật
 3  Kinh tế lượng
 40  1  đang cập nhật
 4  Quản trị sản xuất + BTL
50
 1  đang cập nhật
 5  Luật kinh tế
 40  1  đang cập nhật
 6  Hệ thống tin quản lý
 40 1
 đang cập nhật
 Kỳ 6
     
 1      1
 2      1
 Kỳ 7
     
 1      1
 2      1
 Kỳ 8
     
 1      1
 2      1
 Kỳ 9
     
 1      1
 2      1

Chia sẻ