Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44326

Lịch Học Lớp ĐH QTKD K2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội (2011-2015)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 4

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)

Ghi chú
  Sơ đồ lớp học

 
 Học kỳ 1
Từ 16/12/2011 đến 5/3/2012

Xem điểm
 Học kỳ 2
Từ 20/3/2012 đến 24/6/2012

Xem điểm
 Học kỳ 3
Từ 17/9/2012 đến 23/12/2012

Xem điểm
 Học kỳ 4
Từ 18/3/2013 đến 28/5/2013

Xem điểm
 Học kỳ 5
Từ 20/09/2013 đến 28/11/2013

Xem điểm
 Học kỳ 6
Từ 20/3/2014 đến 22/6/2014

Xem điểm
 Học kỳ 7
 
đang cập nhật
 Học kỳ 8
 
đang cập nhật
 Học kỳ 9
 
đang cập nhật

Chia sẻ