Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44328

Điểm Lớp ĐH Luật K3 - ĐH Luật Hà Nội (2009-2013)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 21

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
   Năm học 2008 - 2009
     
Kỳ 1
Học từ 24/11/2008 đến 3/1/2009
    Xem lịch học
 1 Tâm lý đại cương
45
1

 2 Lý luận Nhà nước và pháp luật
60
1

 3 Lý luận Nhà nước và pháp luật 60
1
Đang cập nhật
 4 Lịch sử NN&PL thế giới
30
1

Kỳ 2
Học từ 1/4/2009 đến 30/5/2009
    Xem lịch học
 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 75
1

 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 45
1

 3 Xã hội học đại cương
45
1

 4 Luật hiến pháp
 90  1  
   Năm học 2009 - 2010


 Kỳ 1
Học từ 14/9/2009 đến 31/10/2010
 
Xem lịch học
1 Luật hành  chính
75
1

 2 Luật hình sự 1,2
70
1

 3 Lịch sử NN&PL Việt Nam
45
1

 4 Luật dân sự 1,2
60
1

 Kỳ 2
Học từ 8/3/2010 đến 27/4/2010


Xem lịch học
 1  Luật hình sự 3
 50  1
 2  Lịch sử văn minh thế giới
 30  1
 3  Tư tưởng Hồ Chí Minh  30  1  
 4  Xây dựng văn bản pháp luật
 45  1
 5  Luật dân sự 3,4
 75  1
   Năm học 2010 - 2011  

 Kỳ 1
 Học từ 6/9/2010 đến 29/10/2010
     Xem lịch học
 1  Logic 45
 1  
 2  Tố tụng hình sự
 60  1
 3  Luật so sánh
 45  1
 4  Đại cương văn hóa Việt Nam
 45  1
 5  Luật hôn nhân và gia đình
 45  1  
 Kỳ 2
 Học từ 1/3/2011 đến 29/4/2011
     Xem lịch học
 1  Luật thương mại 1
 45  1
 2  Luật thương mại 2,3
 75  1
 3  Tố tụng dân sự  60  1
 4  Luật tài chính
 60  1
 5  Thanh tra khiếu tố
 30  1
   Năm học 2011 - 2012      
 Kỳ 1
 Học từ 22/9/2011 đến 11/11/2011
     Xem lịch học
 1  Luật môi trường
 45  1
 2  Luật lao động
 75  1
 3  Tâm lý tư pháp
 30  1
 4  Luật ngân hàng
 45  1
 5  Luật sở hữu trí tuệ
 30  1  Đang cập nhật
 Kỳ 2
 Học từ 22/2/2012 đến 28/4/2012
     Xem lịch học
 1  Luật đất đai
 45  1  Đang cập nhật
 2  Tội phạm học
 30  1  Đang cập nhật
 3  Công pháp quốc tế
 90  1  Đang cập nhật
 4  Luật đầu tư
 30  1  Đang cập nhật
 5  Tư pháp quốc tế
 90  1  Đang cập nhật
   Năm học 2012 - 2013      
 Kỳ 1
 Học từ 4/9/2012 đến 17/10/2012
     Xem lịch học
 1  Quan hệ kinh tế quốc tế
30
 1  Đang cập nhật
 2  Luật thương mại quốc tế
 45  1  Đang cập nhật
 3  Luật tố tụng hành chính
 30  1  Đang cập nhật
 4  Luật vận chuyển hàng hóa và hành khách quốc tế
 30  1  Đang cập nhật
 5  Luật thi hành án dân sự
 30  1  Đang cập nhật
 6  Luật chứng khoán & TTCK
 30  1  Đang cập nhật
 7  Luật an ninh xã hội
 30  1  Đang cập nhật
  Kỳ 2
 Quyết định môn thi tốt nghiệp
   
 1  Thi tốt nghiệp
    Đang cập nhật

Chia sẻ