Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

Lịch Học Lớp ĐH Luật K3 - ĐH Luật Hà Nội (2009-2013)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 11

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
 Năm học
2008 -2009
 Xem điểm
 Học kỳ 1  Từ 24/11/2008 đến 3/1/2009
 
 Học kỳ 2
 Từ 1/4/2009 đến 30/5/2009

 Năm học 2009 - 2010
Xem điểm
 Học kỳ 1
Từ 14/9/2009 đến 31/10/2009

 Học kỳ 2
Từ 8/3/2010 đến 27/4/2010

Năm học 2010 - 2011
Xem điểm
 Học kỳ 1
 Từ 6/9/2010 đến 29/10/2010

 Học kỳ 2
 Từ 1/3/2011 đến 29/4/2011

 Năm học  2011 - 2012
Xem điểm
 Học kỳ 1
 Từ 22/9/2011 đến 11/11/2011

 Học kỳ 2
 Từ 22/2/2012 đến 28/4/2012

 Năm học  2012 - 2013 Xem điểm
 Học kỳ 1
 Từ 4/9/2012 đến 17/10/2012

 Học kỳ 2
 Ôn thi tốt nghiệp
 đang cập nhật

Chia sẻ