Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập1926

Lịch Học Lớp ĐH Luật K3 - ĐH Luật Hà Nội (2009-2013)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 12

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
 Năm học
2008 -2009
 Xem điểm
 Học kỳ 1  Từ 24/11/2008 đến 3/1/2009
 
 Học kỳ 2
 Từ 1/4/2009 đến 30/5/2009

 Năm học 2009 - 2010
Xem điểm
 Học kỳ 1
Từ 14/9/2009 đến 31/10/2009

 Học kỳ 2
Từ 8/3/2010 đến 27/4/2010

Năm học 2010 - 2011
Xem điểm
 Học kỳ 1
 Từ 6/9/2010 đến 29/10/2010

 Học kỳ 2
 Từ 1/3/2011 đến 29/4/2011

 Năm học  2011 - 2012
Xem điểm
 Học kỳ 1
 Từ 22/9/2011 đến 11/11/2011

 Học kỳ 2
 Từ 22/2/2012 đến 28/4/2012

 Năm học  2012 - 2013 Xem điểm
 Học kỳ 1
 Từ 4/9/2012 đến 17/10/2012

 Học kỳ 2
 Ôn thi tốt nghiệp
 đang cập nhật

Chia sẻ