Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40079

Điểm Lớp Trung cấp Luật - ĐH Luật Hà Nội (2011-2013)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 7

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ 16/11/2011 đến 15/1/2012
    Xem lịch học
 1 Ngoại ngữ 1
75
1

 2 Tin học
45
1

 3 Ngoại ngữ 2
75
1

 4 Thẩm quyền thi hành án dân sự của cấp xã
30
1

 5 Thanh tra khiếu tố
20
1

Kỳ 2
Học từ 2/2/2012 đến 8/6/2012
    Xem lịch học
 1 Quản lý hộ tịch
30
1

 2 Công tác hòa giải
30
1

 3 Công chứng và chứng thực
30
1

 4 Văn thư lưu trữ
30
1

 5  Luật dân sự
 80  1
 6  Luật hiến pháp
 50  1
 7  Luật hành chính
 60  1
 8  Luật tố tụng hình sự
 50  1
 9  Luật hình sự
 80  1
 10  Luật lao động
50
 1
 11  Luật ngân hàng
 30  1
 12  Luật môi trường
 30  1
 Kỳ 3
Học từ 13/9/2012 đến 10/01/2013  
Xem lịch học
 1 Chính trị
90
1
Đang cập nhật
 2 Luật đất đai
50
1
Đang cập nhật
 3 Luật hôn nhân & gia đình
50
1
Đang cập nhật
 4 Luật tố tụng dân sự
50
1

 5
 Công pháp quốc tế
 30 1
 Đang cập nhật
 6
 Tư pháp quốc tế
30
 1  Đang cập nhật
 7  Kỹ thuật xây dựng văn bản
 40  1  Đang cập nhật
 8  TT phổ  biến GDPL
 30  1  Đang cập nhật
 9  Lý luận chung NN & PL
60
 1  Đang cập nhật
 19  Luật thương mại
80
 1  Đang cập nhật
 11  Luật tài chính
 40  1  Đang cập nhật
 Kỳ 4Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 3      1  Đang cập nhật
 4      1  Đang cập nhật
 5      1  Đang cập nhật
 6      1  Đang cập nhật
 Kỳ 5
       Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật
 Kỳ 6
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 7
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 8
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 9
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật

Chia sẻ