Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

Lịch Học Lớp Trung cấp Luật - ĐH Luật Hà Nội (2011-2013)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 1

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
  Sơ đồ lớp học
 
 Học kỳ 1
Từ 16/11/2011 đến 15/1/2012
 Xem điểm
 Học kỳ 2
Từ 2/2/2012 đến 12/2/2012
Từ 2/3/2012 đến 25/3/2012
Từ 29/3/2012 đến 6/5/2012
Từ 11/5/2012 đến 8/6/2012
Xem điểm
 Học kỳ 3
Từ 13/9/2012 đến 10/1/2013
Xem điểm
 Học kỳ 4

đang cập nhật
 Học kỳ 5

đang cập nhật

Chia sẻ