Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập1928

Lịch Học Lớp Trung cấp Luật - ĐH Luật Hà Nội (2011-2013)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 3

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
  Sơ đồ lớp học
 
 Học kỳ 1
Từ 16/11/2011 đến 15/1/2012
 Xem điểm
 Học kỳ 2
Từ 2/2/2012 đến 12/2/2012
Từ 2/3/2012 đến 25/3/2012
Từ 29/3/2012 đến 6/5/2012
Từ 11/5/2012 đến 8/6/2012
Xem điểm
 Học kỳ 3
Từ 13/9/2012 đến 10/1/2013
Xem điểm
 Học kỳ 4

đang cập nhật
 Học kỳ 5

đang cập nhật

Chia sẻ