Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44328

Điểm Lớp ĐH Văn K9 - ĐH Sư Phạm Hà Nội (2012-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 15

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ 5/5/2012 đến 13/8/2012
     Xem lịch học
 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 45
1
Đang cập nhật
 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 30
1
Đang cập nhật
 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30
1
Đang cập nhật
 4 Tâm lý học 45
1
Đang cập nhật
 5 Giáo dục học 45
1
Đang cập nhật
 6  Dẫn luận - Ngữ âm
 45  1  Đang cập nhật
 7  Lý luận văn học 1
 45  1  Đang cập nhật
 8  Văn học trung đại 1
 45  1  Đang cập nhật
 9  Lý luận văn học 2
 60  1  Đang cập nhật
 10  Cơ sở văn hóa
 30  1  Đang cập nhật
 11  Hán nôm 1
 30  1  Đang cập nhật
 12  Văn học trung đại 2
 60  1  Đang cập nhật
 13  HĐGT và THVB tiếng việt
 45  1  Đang cập nhật
 14  Hán nôm 2
 60  1  Đang cập nhật
Kỳ 2

    Đang cập nhật
 1

1
Đang cập nhật
 2

1
Đang cập nhật
 3

1
Đang cập nhật
 4

1
Đang cập nhật
 Kỳ 3

 
Đang cập nhật
1

1
Đang cập nhật
 2

1
Đang cập nhật
 3

1
Đang cập nhật
 4

1
Đang cập nhật
 Kỳ 4Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 3      1  Đang cập nhật
 4      1  Đang cập nhật
 5      1  Đang cập nhật
 6      1  Đang cập nhật
 Kỳ 5
       Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật
 Kỳ 6
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 7
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 8
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 9
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật

Chia sẻ