Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

Lịch Học Lớp ĐH Văn K9 - ĐH Sư Phạm Hà Nội (2012-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 2

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
  Sơ đồ lớp học
 
 Học kỳ 1
Từ 5/5/2012 đến 10/6/2012
Từ 11/6/2012 đến 13/8/2012
 Xem điểm
 Học kỳ 2

đang cập nhật
 Học kỳ 3

đang cập nhật
 Học kỳ 4

đang cập nhật
 Học kỳ 5

đang cập nhật
 Học kỳ 6

đang cập nhật
 Học kỳ 7
  đang cập nhật
 Học kỳ 8
  đang cập nhật
 Học kỳ 9
  đang cập nhật

Chia sẻ