Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40079

Điểm Lớp ĐH Sinh K2 - ĐH Sư Phạm Hà Nội (2012-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 18

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ 5/5/2012 đến 11/8/2012
      Xem lịch học
 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 45
1
Đang cập nhật
 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 30
1
Đang cập nhật
 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30
1
Đang cập nhật
 4 Tâm lý học
45
1
Đang cập nhật
 5 Giáo dục học
45
1
Đang cập nhật
 6  Tế bào học
 30  1  Đang cập nhật
 7  Sinh học phát triển
 30  1  Đang cập nhật
 8  Sinh hóa
 60  1  Đang cập nhật
 9  Vi sinh học
 60  1  Đang cập nhật
 10  Thực vật 1
 60  1  Đang cập nhật
 11  Thực vật 2
 60  1  Đang cập nhật
 12  Động vật 1
 60  1  Đang cập nhật
 13  Động vật 2
 60  1  Đang cập nhật
Kỳ 2

    Đang cập nhật
 1

1
Đang cập nhật
 2

1
Đang cập nhật
 3

1
Đang cập nhật
 4

1
Đang cập nhật
 Kỳ 3

 
Đang cập nhật
1

1
Đang cập nhật
 2

1
Đang cập nhật
 3

1
Đang cập nhật
 4

1
Đang cập nhật
 Kỳ 4Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 3      1  Đang cập nhật
 4      1  Đang cập nhật
 5      1  Đang cập nhật
 6      1  Đang cập nhật
 Kỳ 5
       Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật
 Kỳ 6
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 7
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 8
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 9
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật

Chia sẻ