Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40083

Điểm Lớp ĐH Hệ thống điện - ĐH Bách Khoa Hà Nội (2012-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 4

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ 29/6/2012 đến 21/10/2012
    Xem lịch học 
 1 Cơ sở kỹ thuật điện + BTL
50
1
Đang cập nhật
 2 Máy điện
40
1
Đang cập nhật
 3 Khí cụ điện
30
1
Đang cập nhật
 4 Truyền động điện
30
1
Đang cập nhật
 5 Vật liệu kỹ thuật điện
40
1
Đang cập nhật
 6 Lưới điện 1 + Phát đồ án
40
 1 Đang cập nhật
 7 Cơ khí đường dây
20
 1 Đang cập nhật
Kỳ 2

    Đang cập nhật
 1

1
Đang cập nhật
 2

1
Đang cập nhật
 3

1
Đang cập nhật
 4

1
Đang cập nhật
 Kỳ 3

 
Đang cập nhật
1

1
Đang cập nhật
 2

1
Đang cập nhật
 3

1
Đang cập nhật
 4

1
Đang cập nhật
 Kỳ 4Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 3      1  Đang cập nhật
 4      1  Đang cập nhật
 5      1  Đang cập nhật
 6      1  Đang cập nhật
 Kỳ 5
       Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật
       1  Đang cập nhật

Chia sẻ