Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

Lịch Học Lớp ĐH Hệ thống điện - ĐH Bách Khoa Hà Nội (2012-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 1

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ
Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
 Học kỳ 1
Từ 29/6/2012 đến 2/12/2012
Xem Điểm
 Học kỳ 2

Xem Điểm
 Học kỳ 3

Xem Điểm
 Học kỳ 4
Từ 3/3/2014 đến 9/10/2014
Xem Điểm

Chia sẻ