Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

Lịch Học Lớp ĐH Luật k5 - ĐH Luật Hà Nội (2014 - 2019)

Ngày đăng: 05/01/2018

Đã tải: 18

Dung lượng: 0 KB


Học kỳ Thời gian học
(Click vào thời gian học để xem TKB)
Ghi chú
     
 Năm học  2013 - 2014 Xem Điểm
 Học kỳ 1  Thi đầu vào  
 Học kỳ 2    
 Năm học    
 Học kỳ 1    
 Học kỳ 2    
 Năm học    
 Học kỳ 1    
 Học kỳ 2    
 Năm học    
 Học kỳ 1    
 Học kỳ 2    
 Năm học    
 Học kỳ 1    
 Học kỳ 2    
 Năm học    

Chia sẻ