Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
  • 20/01/2015
Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Hội nghị đảm bảo đúng điều lệ Công đoàn...
  • 20/01/2015
...Nhiệm kỳ VII là nhiệm kỳ song hành cùng quá trình đổi mới của TTGDTX tỉnh với hàng loạt các quy chế, nội quy được ban hành và sửa đổi bổ sung tạo điều kiện rõ ràng hơn cho triển khai các mặt công tác...
  • 13/01/2015
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đều tích cực công tác, lao động, học tập nâng cao trình độ, lao động có việc làm, thu nhập tương đối ổn định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước...
  • 22/03/2013
Phòng Ngoại ngữ - Tin học tổ chức lớp Tiếng Anh...
  • 03/11/2010
Có thể nói Hồ Chủ Tịch là người khai sinh ra nền giáo dục ...
  • 24/09/2010
Đêm hội đầy ý nghĩa ...
  • 03/08/2010
Ngày 29/06/2010, Công đoàn cơ sở TTGDTX Tỉnh Hưng Yên đã tiến hành Đại hội khoá VI nhiệm kỳ (2010 – 2012), lúc 14h tại Hội trường lớn nhà A. Đại hội là dịp sinh hoạt chính trị quan trọng đối với toàn thể Công đoàn viên của Công đoàn cơ sở TTGDTX Tỉnh Hưng Yên.
    Chia sẻ