Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP NĂM 2015

Ngày đăng: 20/03/2015, Lượt xem: 1152
Để tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, năm 2015 Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên tiếp tục liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN để đào tạo các lớp theo nhu cầu.


SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:37/TBTS-TT

 

Hưng Yên, ngày 20  tháng 3 năm 2015

          

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

"Về việc đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 "

 

       Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của UBND tỉnh Hưng Yên giao cho Trung tâm GDTX tỉnh; trong những năm vừa qua, Trung tâm đã liên kết với nhiều trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trong cả nước để chiêu sinh và đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa nghề, đáp ứng nhu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng.

 Tính đến hết năm 2014, Trung tâm đã đào tạo được  hơn  5 nghìn  học viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường, bao gồm các ngành: Kỹ sư Giao thông, Xây dựng; cử nhân kinh tế, Luật, Sư phạm, Ngoại ngữ…và cũng đã đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho hàng nghìn học viên thuộc các chương trình ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng  lớp nhân dân trong xã hội…

Để tiếp tục phát  triển sự nghiệp giáo dục của  tỉnh nhà, năm 2015 Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên tiếp tục liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN để đào tạo các lớp theo nhu cầu (có danh mục liên kết đào tạo đính kèm).

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 

Phòng Quản lý Đào tạo - Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 126, Phạm Ngũ Lão - P.Quang Trung - TP.Hưng Yên

ĐT: 03213.862.855; Website: http://www.ttgdtxthy.edu.vn.

Hoặc có thể đăng ký học theo địa chỉ: ttgdtxtinh.hungyen@moet.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị  trong tỉnh

   để tuyển sinh.

- Lưu TT.

 

        GIÁM ĐỐC

       (Đã ký)

 

 

DANH MỤC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NĂM 2015

TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH HƯNG YÊN

 

A- ĐÀO TẠO DÀI HẠN (Hệ vừa làm vừa học): 

I- Các lớp do trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy và cấp bằng

1- Đại học Công tác xã hội 

2- Đại học Sư phạm ngành Văn học 

3- Đại học Sư phạm ngành Tiểu học 

          4- Đại học Sư phạm ngành Quản lý giáo dục

II- Các lớp do trường ĐH Luật Hà Nội giảng dạy và cấp bằng.

1-Đại học văn bằng hai chuyên ngành Luật kinh tế

2-Đại học chuyên ngành Luật 

III- Các lớp do trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội giảng dạy và cấp bằng.

1-    Đại họcvăn bằng hai chuyên ngành Quản lý Kinh tế  

2-  Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học chuyên ngành Luật kinh tế

3-   Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học chuyên ngành Kế toán

4- Lớp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

IV- Lớp do trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia  Hà Nội giảng dạy và cấp bằng

1- Đại học văn bằng hai chuyên ngành tiếng Anh  

V- Lớp do trường ĐH Xây dựng Hà Nội giảng dạy và cấp bằng

1- Đại học Xây dựng chuyên ngành xây dựng công trình

2- Lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học chuyên ngành xây dựng công trình

VI- Lớp do trường cao đẳng nghề Bách khoa giảng dạy và cấp bằng chính quy 

1- Cao đẳng nghề  kỹ thuật chế biến món ăn

2- Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề kỹ thuật chế biến món ăn

3- Trung cấp nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn

4- Sơ cấp nghề ngành kỹ thuật chế biến món ăn

B- ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

1- Đào tạo chứng chỉ Luật sư

2- Đào tạo tư vấn giám sát

3- Đào tạo Quản lý dự án

4- Bồi dưỡng kỹ năng quản lý của cán bộ cấp xã, phường

5- Bồi dưỡng kế toán trưởng, kế toán viên

6- Bồi dưỡng chủ tài khoản

7- Bồi dưỡng thẩm định giá

8- Bồi dưỡng giáo viên thiết bị trường học cho các cấp Tiểu học, THCS và THPT

 

9- Bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên đang giảng dạy ngoại ngữ ở các cấp Tiểu học, THCS và THPT.

10- Đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ:Ngoại ngữ, tin học trình độ A, B, C

11- Bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận  thường xuyên theo năm học đối với giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và Giáo dục thường xuyên”.

          Ngoài ra Trung tâm nhận tổ chức đào tạo các khóa học tại các đơn vị và doanh nghiệp theo nhu cầu.

 

                                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                                      (Đã ký)(Theo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên)

Chia sẻ