Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

Ngày đăng: 09/10/2018, Lượt xem: 425
Được sự nhất trí của Tỉnh ủy Hưng Yên, Trung tâm GDTX tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Ngoại thương Hà Nội để tuyển sinh lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế năm 2018 đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh...

 

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN
       TRUNG TÂM GDTX TỈNH       
 
Số: 141/TBTS-TT
                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hưng Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

 

          Thực hiện Công văn số 1843-CV/TU ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc giao Trung tâm GDTX tỉnh phối hợp với trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và chất lượng cao cho cán bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên;

         Trung tâm GDTX tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Ngoại thương Hà Nội để tuyển sinh lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế năm 2018 đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

         - Đã tốt nghiệp đại học ngành Luật hoặc phù hợp với ngành Luật, bao gồm các ngành sau: Luật, Luật thương mại, Luật kinh tế, Luật kinh doanh, Luật quốc tế, Luật kinh doanh quốc tế, Luật thương mại quốc tế.

         - Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Luật, bao gồm các nhóm ngành, chuyên ngành sau: Quản trị - Luật, Kinh tế - Luật, Tiếng Anh pháp lý, Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Kinh doanh và quản lý, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và các ngành/chuyên ngành đào tạo khác cùng nhóm ngành đã học bổ sung kiến thức các học phần chuyên ngành Luật kinh tế của trường Đại học Ngoại thương.

         - Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật hoặc phù hợp với ngành Luật có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học. Những thí sinh còn lại phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 35 học viên.

3. Thời gian đăng ký dự tuyển: các thí sinh đăng ký chậm nhất ngày 15/10/2018.

4. Hồ sơ dự tuyển: thí sinh tự tải hồ sơ dự thi trên website của Trung tâm, nộp hồ sơ về Trung tâm chậm nhất ngày 15/10/2018 (Tải tại đây)

5. Lịch ôn tập, học bổ sung kiến thức và dự kiến thời gian thi tuyển:

         - Học bổ sung kiến thức vào tối thứ 6, ngày và tối thứ 7, ngày chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 19/10/2018.

         - Ôn tập: từ ngày 01/11/2018.

         - Dự kiến thời gian thi tuyển: ngày 14, 15/12/2018.

(Gửi kèm thông báo này Công văn số 1843-CV/TU của Tỉnh ủy và Thông báo tuyển sinh của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội)

6. Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo - Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên. Số 126, đường Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.  Điện thoại: 02213.862.855 (Trong giờ hành chính)

Website: http://ttgdtxthy.edu.vn/.                        Email: phongdt.ttgdtxhy@gmail.com.

  

 

   Nơi nhận:
   -Các cơ quan Sở, Ban, Ngành,
Đoàn thể trong toàn tỉnh; (để tuyển sinh) 
  - Lưu VT.
                                                                      TRUNG TÂM GDTX TỈNH
                                                                                 GIÁM ĐỐC      
                                                                            (Đã ký)
                                                                             ThS. Nguyễn Chí Dũng

 

 

Chia sẻ