Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
20-11-2018
20-11-2018

Ngày đăng: 27/11/2018

Tổng số ảnh: 28

BDTX 2018
BDTX 2018

Ngày đăng: 15/10/2018

Tổng số ảnh: 70

BDTX 2017
BDTX 2017

Ngày đăng: 28/02/2018

Tổng số ảnh: 67

BDTX 2016
BDTX 2016

Ngày đăng: 02/03/2018

Tổng số ảnh: 19

Sinh hoạt chuyên đề 2017
Sinh hoạt chuyên đề 2017

Ngày đăng: 06/03/2018

Tổng số ảnh: 18

20-11-2017
20-11-2017

Ngày đăng: 02/03/2018

Tổng số ảnh: 31

Hoạt động đầu năm 2016
Hoạt động đầu năm 2016

Ngày đăng: 28/02/2018

Tổng số ảnh: 9

Các hoạt động điển hình năm 2015
Các hoạt động điển hình năm 2015

Ngày đăng: 28/02/2018

Tổng số ảnh: 40

Các hoạt động điển hình năm 2014
Các hoạt động điển hình năm 2014

Ngày đăng: 28/02/2018

Tổng số ảnh: 12

Hoạt động 8-3-2013
Hoạt động 8-3-2013

Ngày đăng: 28/02/2018

Tổng số ảnh: 26

Khai xuân Quý Tỵ - 2013
Khai xuân Quý Tỵ - 2013

Ngày đăng: 28/02/2018

Tổng số ảnh: 3

Hội nghị CC-VC năm 2013
Hội nghị CC-VC năm 2013

Ngày đăng: 20/02/2013

Tổng số ảnh: 4

Các hoạt động điển hình năm 2012
Các hoạt động điển hình năm 2012

Ngày đăng: 19/02/2013

Tổng số ảnh: 23

ĐH công đoàn khóa 2010 -2012
ĐH công đoàn khóa 2010 -2012

Ngày đăng: 03/08/2011

Tổng số ảnh: 5

20.11.2010
20.11.2010

Ngày đăng: 02/08/2011

Tổng số ảnh: 17

Khai bế giảng 2011
Khai bế giảng 2011

Ngày đăng: 02/08/2011

Tổng số ảnh: 7

Hoạt động đầu năm 2011
Hoạt động đầu năm 2011

Ngày đăng: 15/07/2011

Tổng số ảnh: 5

Hội nghị CCVC 2011
Hội nghị CCVC 2011

Ngày đăng: 15/07/2011

Tổng số ảnh: 5

abc
Test
Test

Ngày đăng: 22/06/2010

Tổng số ảnh: 0

20.11.2009
20.11.2009

Ngày đăng: 15/05/2010

Tổng số ảnh: 10

Ảnh của nhà trường ngày 20-11-2009
    Chia sẻ