Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44326

  • 27/04/2018
Đợt 3, khoá BDTX tập trung giáo viên THPT và GDTX năm 2018 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Hoá (Lớp 1); Toán (lớp 3); Giáo dục công dân; Văn (lớp 3) và Tiếng Anh (lớp 3); học vào các ngày 14;15;21;22/4/2018.
  • 12/04/2018
Đợt 2, khoá BDTX tập trung giáo viên THPT và GDTX năm 2018 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn SInh; Toán (lớp 2); Vật lý (lớp 2); Văn (lớp 2) và Tiếng Anh (lớp 2); học vào các ngày 31/3 và 01;07;08/4/2018.
  • 12/04/2018
Đợt 1, khoá BDTX tập trung giáo viên THPT và GDTX năm 2018 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Toán (lớp 1); Vật lý (lớp 1); Văn (lớp 1) và Tiếng Anh (lớp 1); học vào các ngày 17;18;24;25/3/2018.
  • 12/04/2018
Vào lúc 9h ngày 07/4/2018, Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa BDTX tập trung cán bộ quản lý, giáo viên THPT và GDTX năm 2018.
  • 28/09/2018
Ngày 10/1/2018 Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên đã tổ chức buổi tổng kết công tác chuyên đề năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế để kịp thời khắc phục sửa chữa.
  • 15/10/2018
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, khoá XII về tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, trong tháng11 và tháng 12/2017 toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề và đã đạt được kết quả như sau:
  • 05/03/2018
Ngày 12/12/2017, tại Trung tâm GDTX tỉnh số 126 đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, Công đoàn cơ sở TTGDTX tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội toàn thể lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.
  • 02/03/2018
Đợt 8, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Kỹ năng sống; Giáo dục thể chất; Tin học và Vật lý (đợt 2); học vào các ngày 25;26/11 và 02;03/12/2017. Ngày 08;09/12/2017, lớp Cán bộ quản lý tiếp tục học và thi kết thúc chuyên đề bồi dưỡng.
  • 15/10/2018
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, khoá XII về tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, trong ba tháng, từ tháng 8 đến tháng 10/2017 toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề và đã đạt được kết quả như sau:
  • 02/03/2018
Đợt 7, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 4); Giáo dục công dân và Giáo dục quốc phòng; học vào các ngày 04;05;11;12/11/2017.
Chia sẻ