Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


CÔNG KHAI DANH SÁCH LĨNH TIỀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 27/11/2018, Lượt xem: 626
Phong trào thi đua luôn được Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên quan tâm, coi trọng, xem thi đua là một trong những biện pháp quản lý hiệu quả.

Phong trào thi đua đã được tổ chức chặt chẽ, nề nếp, đảm bảo nguyên tắc “Dân chủ, khách quan, công bằng”. Năm học 2017-2018, Trung tâm đã vinh dự được nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học; 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên trong Trung tâm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, đặc biệt có 03 cán bộ, giáo viên đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Danh sách cụ thể như sau:

Chia sẻ