Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 6)

Ngày đăng: 02/03/2018, Lượt xem: 123
Đợt 6, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 3); Sinh và Công nghệ; học vào các ngày 21;22;28;29/10/2017.

 

 

 

 Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Công nghệHoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tiếng Anh (đợt 3)Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Sinh học.

 

 

 

 

 

 

 

(Theo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên)

 

 

 

Chia sẻ