Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 7)

Ngày đăng: 02/03/2018, Lượt xem: 136
Đợt 7, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 4); Giáo dục công dân và Giáo dục quốc phòng; học vào các ngày 04;05;11;12/11/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tiếng Anh đợt 4.
 
 
 
Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Giáo dục công dân.
 
 
 
Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng.

 

(Theo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên)

 

Chia sẻ