Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 8)

Ngày đăng: 02/03/2018, Lượt xem: 187
Đợt 8, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Kỹ năng sống; Giáo dục thể chất; Tin học và Vật lý (đợt 2); học vào các ngày 25;26/11 và 02;03/12/2017. Ngày 08;09/12/2017, lớp Cán bộ quản lý tiếp tục học và thi kết thúc chuyên đề bồi dưỡng.


 Hoạt động ngoại khoá của lớp BDTX giáo viên giáo dục Thể chất

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tin học.Hoạt động ngoại khoá của lớp Bồi dưỡng Kỹ năng sống.

Hoạt động của lớp BDTX Cán bộ quản lý.
  

 

(Theo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên)

Chia sẻ