Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN THPT VÀ GDTX NĂM 2018 (ĐỢT 1)

Ngày đăng: 12/04/2018, Lượt xem: 64
Đợt 1, khoá BDTX tập trung giáo viên THPT và GDTX năm 2018 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Toán (lớp 1); Vật lý (lớp 1); Văn (lớp 1) và Tiếng Anh (lớp 1); học vào các ngày 17;18;24;25/3/2018.

 

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Vật lý (Lớp 1).

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tiếng Anh (Lớp 1).

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Toán (Lớp 1).

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Văn (Lớp 1).

Chia sẻ