Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN THPT VÀ GDTX NĂM 2018 (ĐỢT 4)

Ngày đăng: 15/05/2018, Lượt xem: 101
Đợt 4, khoá BDTX tập trung giáo viên THPT và GDTX năm 2018 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Hoá (Lớp 2); Tin; Lịch sử; Giáo dục thể chất và Tiếng Anh (lớp 4); học vào các ngày 05;06;12;13/5/2018.

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tiếng Anh (lớp 4)

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Hoá (lớp 2)

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Lịch sử

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Giáo dục thể chất

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tin học.

Chia sẻ