Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN THPT VÀ GDTX NĂM 2018 (ĐỢT 5)

Ngày đăng: 30/05/2018, Lượt xem: 104
Đợt 5, khoá BDTX tập trung giáo viên THPT và GDTX năm 2018 triển khai bồi dưỡng cho Cán bộ quản lý và giáo viên các môn Địa lý, Công nghệ, Giáo dục quốc phòng; học vào các ngày 19;20;26;27/5/2018.

Hoạt động của lớp Cán bộ quản lý.

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Công nghệ.

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Giáo dục quốc phòng.

Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Địa lý.

Chia sẻ