Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HCM TẠI TTGDTX TỈNH HƯNG YÊN (Kỳ 1-Phần 2)

Ngày đăng: 15/10/2018, Lượt xem: 451
Trung tâm thông qua hoạt động chuyên đề này, giáo dục cho cán bộ viên chức Trung tâm nâng cao thêm tầm hiểu biết, phát huy khả năng làm việc, tìm tòi, sáng tạo...

4. Chuyên đề: Tư tưởng HCM về chống bệnh Quan liêu trong công tác

4.1 Về nội dung cụ thể:

* Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để trả lời vì sao chúng ta lại phải chống bệnh quan liêu.

Chủ tịch HCM đã chỉ rõ:Bệnh quan liêu là bệnh hết sức nguy hiểm, những người và những cơ quan nào mắc phải bệnh này thì” có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững”

Nguy hiểm hơn bệnh quan liêu” đã ấp ủ dung túng che chở cho nạn tham ô lãng phí” có bệnh tham ô lãng phí là vì có bệnh quan liêu

Bệnh quan liêu nó sẽ phá hoại đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực tiêu hao của cải của chính phủ và nhân dân, quan liêu đi liền với mệnh lệnh cửa quyền, coi thường quần chúng, làm khó cho người…. Nó làm biến dạng các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch HCM đã chỉ rõ: tham ô lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của chính phủ,  là giặc ở trong lòng, giặc nội xâm và là tội ác.

* Học tập tư tưởng HCM về những giải pháp nhằm chống căn bệnh quan liêu:

-  Thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phê bình và tự phê bình đối với cán bộ viên chức trong đơn vị là nhiệm vụ rất quan trọng để chống quan liêu.

- Nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, Nhà nước thật sự có chất lượng cao.

- Công tác xử lý kỷ luật đối với việc quan liêu, tham nhũng phải được thực hiện một cách  kiên quyết, công minh, bất kể họ là ai, ở cấp bậc nào.

4.2. Về thống  nhất chuyên đề:

Bệnh Quan liêu hiện tồn tại ngay trong tư tưởng của mỗi chúng ta. Nếu mỗi cá nhân có bệnh quan liêu thì sẽ hỏng việc cả bộ phận, còn người quản lý, nếu mắc bệnh quan liêu thì sẽ ảnh hưởng tới nhiều công việc khác, thậm chí ảnh hưởng tới cả hệ thống.  Vì vậy, mỗi chúng ta phải luôn luôn rèn luyện phẩm chất,"nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, tăng cường công tự phê bình và phê bình để kịp thời phát hiện sớm những sai phạm trong công tác. Tuyên truyền cho mọi người hiểu: quan liêu, tham nhũng có hại cho dân, cho nước , vì thế chúng ta phải chống nó.

5. Chuyên đề: Làm theo lời Bác dạy về chống bệnh Chủ quan, để nâng cao chất lượng công việc trong đơn vị

5.1 Về nội dung cụ thể:

* Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để trả lời vì sao chúng ta lại phải chống bệnh chủ quan:

- Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ quan là trong công tác, người có trách nhiệm và có quyền đưa ra các quyết định chính trị, hành chính chỉ dựa vào nhận thức và ý chí cá nhân mình mà suy nghĩ, hành động, không phù hợp với thực tế khách quan.

- Bệnh chủ quan, duy ý chí bắt nguồn từ sự yếu kém về nhận thức, tri thức khoa học, tri thức lý luận, không đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đã đang đặt ra.

- Cán bộ mắc bệnh chủ quan, duy ý chí sẽ phạm phải nhiều sai lầm, khuyết điểm trong chỉ đạo chiến lược, bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển khiến đời sống nhân dân gặp  nhiều khó khăn.

- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên không được chủ quan, chủ quan là thất bại. Chính nhờ không chủ quan, khinh địch mà quân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

*Học tập tư tưởng HCM về những giải pháp nhằm chống căn bệnh chủ quan.

          - Cần nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế yếu kém của cán bộ, viên chức về mọi mặt. Thực hiện sự nghiệp đổi mới là một nguyên tắc hết sức quan trọng – đó là : “Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật và rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích "xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan". 

          - Luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận  cho bản thân. 

5.2. Về thống nhất chuyên đề:

Bệnh chủ quan, ích kỷ là căn bệnh xuất phát từ chính cá nhân mỗi người, từ nhận thức sai lệch dẫn đến hành động sai. Vì vậy, mỗi chúng ta phải nhận thức đúng, làm việc phải có nguyên tắc, luôn tự  nhìn nhận lại mình, không đổ lỗi cho khách quan, tự mình phải nghiêm túc sửa đổi. Phải sống có văn hóa, có khoa học, làm việc có kế hoạch. Phải tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.  Làm việc gì cũng cần phải có tâm, biết bảo vệ lợi ích chung, không hẹp hòi, ích kỷ, biết lắng nghe những ý kiến đóng góp để sửa đổi những khuyết điểm của bản thân.

6- Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Phong cách lãnh đạo quản lý

6.1- Về nội dung cụ thể:

* Vì sao chúng ta phải học tập tư tưởng HCM về phong cách lãnh đạo quản lý

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, vì phong cách làm việc có vai trò to lớn để đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thấm sâu vào "tâm lý quốc dân"và đi vào cuộc sống. Trong sự  nghiệp cách mạng của mình, Người đã để lại di sản tư tưởng vô giá và phong cách làm việc mẫu mực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta học tập và làm theo.

Có thể nói, phong cách làm việc là bộ mặt của tâm hồn, là trang phục của tư tưởng.Thực tế cho thấy, đối với người cán bộ, khi thực hiện nhiệm vụ có những lúc, những công việc chưa hoàn thành tốt không phải do thiếu kiến thức, thiếu sự nhiệt tình, trách nhiệm mà còn do phong cách lãnh đạo, quản lý chưa phùhợp.      

* Học tập tư tưởng HCM về Phong cách Lãnh đạo quản lý:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo quản lý gồm 8 nội dung sau:

-Rèn luyện tác phong làm việc dân chủ.

- Xây dựng tác phong làm việc khoa học.

- Rèn luyện tác phong làm việc hiệu quả, thiết thực.

- Tác phong đi sâu đi sát quần chúng.

-Tác phong tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

- Tác phong khiêm tốn học hỏi và thực sự cầu thị.

- Tác phong làm việc năng động và sáng tạo.

-Tác phong làm việc gương mẫu và tiên phong.

6.2. Về thống nhất chuyên đề:

Đối với người lãnh đạo phải luôn có tư tưởng lập trường vững vàng, phải biết phân loại mức độ tình hình chất lượng quần chúng, biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, người nào tốt, người nào xấu…

Lãnh đạo quản lý cần tránh việc nói suông, lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Lãnh đạo phải là tấm gương, phải đi tiên phong để quần chúng nhìn thấy, học tập và làm theo.

Khi rèn luyện tác phong làm việc dân chủ, người cán bộ cần chống buông lỏng quản lý, chống a dua theo quần chúng.

Bài học rút ra ở đây là muốn đơn vị thành công, trước hết phải phát huy sức mạnh tập thể; lãnh đạo phải có tầm nhìn, có chiến lược, có những bước đi đúng đắn, phải dám nghĩ, dám làm nhưng không được chủ quan; phải làm việc có phương pháp, khoa học, sáng tạo; phải biết quan tâm đến nhân viên, lợi ích của tập thể chính là lợi ích của lãnh đạo…Mọi nhân viên cần phải nắm chắc việc của mình, phải tự đào tạo, tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, giỏi chuyên môn và phải giỏi cả công tác quản lý.

7. Làm theo lời Bác dạy về chống bệnh hẹp hòi để nâng cao chất lượng công việc trong đơn vị:

7.1. Về nội dung cơ bản:

* Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để trả lời vì sao chúng ta lại phải chống bệnh hẹp hòi

Hẹp hòi được coi là bệnh về mặt tư tưởng. Từ căn bệnh này sẽ dẫn đến sự sai lệch trong nhận thức và cách hành xử cũng như nhiều căn bệnh khác. Vì là bệnh tư tưởng , bệnh thiên về cảm xúc, về thế giới tinh thần nên không dễ gì phát hiện nắm bắt và chữa trị được. Vì ham danh vọng, và địa vị, cho nên khi phụ trách một bộ phận nào, thì lôi người này, kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy ra. Thế là chỉ biết có mình, chỉ biết có bộ phận mình mà quên cả Đảng.  Đó là một thứ bệnh hẹp hòi, trái hẳn với nguyên tắc tập trung và thống nhất của Đảng. mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, phải kiên quyết chữa cái bệnh hẹp hòi đó để thực hành chính sách đại đoàn kết.

           Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi…. , mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra.

* Học tập tư tưởng HCM về những giải pháp nhằm chống căn bệnh hẹp hòi.

Theo tư tưởng HCM, để chữa khỏi căn bệnh này, chúng ta phải tự phê bình ráo riết, và phải lấy làm thân ái, lấy lòng thành thật, mà ráo riết phê bình đồng chí mình. Hai việc đó phải đi đôi với nhau. Trong lúc phê bình, khuyết điểm phải vạch ra rõ ràng, mà ưu điểm cũng phải nhắc đến. Một mặt là để sửa chữa cho nhau. Một mặt là để khuyến khích nhau, bắt chước nhau. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải kiểm điểm, tự phê bình, tự sữa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ khỏe mạnh vô cùng.

7.2- Về thống nhất chuyên đề:

- Chúng ta thường khoan dung với chính mình và khắt khe với người khác, đây chính là căn bệnh hẹp hòi. Từ trong bản thân mỗi chúng ta ít nhiều ai cũng mắc căn bệnh này vì “Tật xấu của người khác ở trong mắt,còn tật xấu của mình ở sau lưng”. Vì vậy để khắc phục căn bệnh này, mỗi chúng ta phải biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ nhau, phải đặt mình vào vị trí của người khác để quyết định sự việc.

- Phải coi đồng nghiệp của mình là người thân của mình, phải tự đoàn kết từ trong nhận thức, phải đóng góp thẳng thắn khi đồng chí mình vi phạm khuyết điểm, có như vậy mới tạo ra một sức mạnh tập thể đoàn kết nhất trí và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 8. Làm theo tư tưởng HCM về lối sống nhằm xây dựng cơ quan văn hoá toàn diện.

8.1- Về nội dung cơ bản

* Tại sao phải học tập tư tưởng HCM về lối sống

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cốt lõi của lối sống văn hóa chính là nhân sinh quan, thế giới quan cách mạng, tiến bộ, nó được thể hiện trong lao động sản xuất, trong cuộc sống hằng ngày như, cách ăn mặc, cách ở, việc đi lại, khi làm việc, truyền thống coi trọng đạo lý, nghĩa tình… Còn môi trường văn hóa là điều kiện để hình thành nhân cách con người văn hóa và lối sống văn hóa. Ở đó, cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái tiến bộ được tôn trọng và phát huy, bảo vệ. Cái xấu, cái ác, cái phản văn hóa phải bị phê phán, loại trừ.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung và các giải pháp xây dựng lối sống văn hóa, môi trường văn hóa được nêu một cách cụ thể, giản dị mà sâu sắc. Chẳng hạn như: Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết. Cái cũ mà xấu thì bỏ, như: tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt như tương thân, tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân, thì phải phát triển.

* Thực trạng về lối sống của một số cán bộ, đảng viên hiện nay:

- Chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, vụ lợi, vị kỷ chưa được ngăn chặn và đẩy lùi

-  Hiện tượng tham nhũng lãng phí của công không giảm

            - Sự suy thoái về đạo đức biểu hiện ở lối sống cơ hội ngày càng nhiều

            - Trong thái độ với công việc được giao, thì tình trạng lời nói không đi đôi với việc làm còn phổ biến

- Tệ quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe và nói sự thật.

  - Lối sống thực dụng,  sự toan tính vụ lợi, ích kỷ đang tác động trực tiếp đến quan hệ đạo đức trong gia đình, đến nền nếp gia phong của gia đình truyền thống Việt Nam.

* Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống

- Thường xuyên phải trau dồi đạo đức, lối sống một cách toàn diện cho bản thân.

- Tăng cường đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ viên chức.

- Xử phạt nghiêm minh và cương quyết những cá nhân vi phạm về đạo đức, lối sống.

- Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

- Mỗi chúng ta cần đề cao sự gương mẫu nói và làm, gắn với các phong trào thi đua của cơ quan đơn vị.

8.2. Về thống nhất chuyên đề:

- Cơ quan văn hóa là một tổng thể trong đó từng cá nhân, từng cán bộ có lối sống văn hóa.

- Công tác xây dựng cơ quan văn hóa còn nhiều tồn tại như: chưa chấp hành nghiêm chỉnh giờ làm việc hành chính, kết quả công việc chưa cao, trang phục chưa chuẩn mực, còn sinh con thứ 3.

- Bản thân mỗi người nên hình thành cho mình một phong cách sống: đầu tiên cần phải trung thực, sống có kỷ luật, cần thẳng thắn, trung thực, biết chia sẻ những khó khăn của đồng nghiệp góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

9. Vai trò vị trí của Lãnh đạo quản lý trong công tác quản lý tại Trung tâm GDTX tỉnh.

9.1. Về nội dung cơ bản:

* Vai trò của người lãnh đạo quản lý

          Mặc dù trong cuộc sống con người luôn đòi hỏi phải có quan hệ bình đẳng, nhưng trong một tổ chức người ta cần đến một nhà lãnh đạo quản lý có đủ năng lực để giúp họ tin tưởng và dẫn dắt họ vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Khi không có một ai am hiểu về việc làm để chỉ dẫn, điều hành và thống nhất, đồng thời động viên tư tưởng, họ sẽ cảm thấy bồn chồn, lo lắng dẫn đến năng suất và hiệu quả công việc giảm, thậm trí là sự tan rã của một tập thể, một tổ chức. Sự xuất hiện của người lãnh đạo quản lý đúng lúc này rất phù hợp với nhu cầu tâm lý của họ. Người lãnh đạo quản lý sẽ là chỗ dựa, là sức mạnh và nguồn an ủi của mỗi người.

          Một hội nghị gồm các đại biểu xuất sắc nhất sẽ không làm được gì, thậm trí sẽ không chuẩn bị được một bữa ăn trưa, nếu không có người chủ trì cuộc hội nghị ấy.

          Người lãnh đạo quản lý đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết đối với một tổ chức, một quốc gia, như cái đầu đối với một cơ thể.

          Cái đầu điều khiển quyết đoán mọi hoạt động của cơ thể, nếu chẳng may hệ thần kinh trung ương bị suy yếu đến mức không còn phát huy tác dụng được nữa, thử hỏi các bộ phận còn lại trong cơ thể có phát triển và hoạt động bình thường được không? Tương tự tình trạng vô tổ chức sẽ xuất hiện khi thiếu người lãnh đạo quản lý tình trạng này sẽ dẫn đến tan rã của một tổ chức.

9.2- Thống nhất chuyên đề:

Trong hệ thống luôn phải có người đứng đầu, đó là lãnh đạo của hệ thống đó, các nhà quản lý chính là những người giúp việc lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo giỏi phải có trực giác nhạy bén và tính kỷ luật cao, biết điều hoà giữa tư duy và trực giác.

Một nhà lãnh đạo ngoài năng khiếu bẩm sinh còn phải có môi trường để rèn luyện, cần có nhiều yếu tố tác động.

Nhận thấy tầm quan trọng của  vai trò của lãnh đạo quản lý trong công tác tại TT GDTX Tỉnh, lãnh đạo Trung tâm đã hướng tới việc xây dựng phong cách lãnh đạo mới hiệu quả như sau:

          + Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, quản lý nhằm đổi mới tư duy, cách thức lãnh đạo

          + Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

          + Làm việc luôn đảm bảo quy tắc tập trung dân chủ, làm việc tập thể, dám quyết, dám chịu trách nhiệm.

          + Thường xuyên nắm vững tình hình thực tế, sát dân, dựa vào dân, phát huy tính sáng tạo của nhân viên, hiểu và gần gũi nhân viên.

          + Mềm dẻo, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới công tác và trong giao tiếp, trong xử lý công việc.

- Khơi gợi và thiết lập tinh thần tập thể, điều này  có thể bắt nguồn từ sự quan tâm dù nhỏ của lãnh đạo quản lý đối với viên chức trong Trung tâm (như việc tổ chức sinh nhật) đã đem lại cho chúng ta sự gắn bó, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Từ đó, nhân viên sẽ hết lòng hết sức vì công việc chung. 

10. Sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý trong công tác quản lý tại TTGDTX tỉnh Hưng Yên.

10.1. Về nội dung cơ bản:

* Sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý

Những từ “Lãnh đạo”, “Quản lý” thường được nói đến hàng ngày, tuy nhiên ý nghĩa và nội dung của những từ đó không phải ai cũng chú ý và nắm chắc. Một cơ quan Nhà nước muốn hoạt động hiệu quả phải có sự phân công vị trí, vai trò cụ thể và rõ ràng. Đa số những vai trò này đều dễ dàng xác định và phân biệt rõ nhưng có những vai trò rất khó để phân biệt như vị trí người lãnh đạo và nhà quản lý. Vậy điều khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý là gì? 

Nhà lãnh đạo được mô tả là người "tìm đường", nhà quản lý là người "đi đường", chức năng lãnh đạo là "bức tranh lớn", chức năng quản lý lại hẹp hơn. Lãnh đạo luôn đi trước một bước, biết nhìn xa trông rộng, vạch đường chỉ lối; đồng thời lãnh đạo cũng là người theo dõi tiến trình quản lý bằng nhận thức chiến lược và đánh giá kết quả chung. Tuy nhiên, để hoạt động của một tổ chức cũng như một xã hội diễn ra ổn định, hài hòa và hiệu quả thì phải cần cả lãnh đạo và quản lý. Do đó, việc phân biệt đúng chức năng, nhiệm vụ của quản lý và lãnh đạo là điều rất quan trọng, đó chính là chìa khóa đem lại sự bình ổn và phát triển bền vững cho tổ chức.

10.2- Thống nhất chuyên đề:

Chúng ta phải phân định được rất rõ ràng: lãnh đạo có một vị trí khác và cán bộ quản lý có một vị trí khác, lãnh đạo làm được 2 việc, vừa là người tìm đường, vừa là người đi đường, còn Quản lý chỉ là người đi đường.

Trong một đơn vị, cán bộ quản lý chỉ làm thay lãnh đạo khi lãnh đạo đi vắng, nhưng, những việc làm thay này đều theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo. Còn Lãnh đạo làm thay Quản lý trong trường hợp Quản lý kém.

Vì vậy, Lãnh đạo chỉ có thể làm thay Quản lý, nhưng Quản lý không thể làm thay Lãnh đạo.

Tại Trung tâm chúng ta, một số cá nhân các đ/c đứng trong cương vị quản lý còn chưa làm tròn trách nhiệm của mình nên hiệu quả công việc đôi lúc chưa được như mong muốn. Vì vậy, để việc hoạt động của Trung tâm có hiệu quả, đòi hỏi mỗi chúng ta phải phấn đấu là những nhà Quản lý giỏi, công tác  tham mưu tốt để tìm đúng đường. Mỗi người phải là một quản lý giỏi thì người Quản lý trưởng mới giỏi.  

- Mỗi đ/c cán bộ quản lý từng phòng ban phải gắn với nhiệm vụ cụ thể của mình, xem mình phải làm cái gì, tìm đường đi như thế nào cho sự phát triển của Trung tâm.

- Lãnh đạo tìm đường là đúng, nhưng tìm đúng đường là rất tốt. Còn Quản lý làm việc phải say mê, phải giỏi. Mỗi chúng ta phải phấn đấu trở thành một nhà Lãnh đạo giỏi và nhà Quản lý giỏi.

Kết luận: Từ công tác hoạt động chuyên đề năm 2016, dưới sự chỉ đạo và định hướng của ban lãnh đạo Trung tâm, công tác chuyên đề đã dần đi vào nề nếp và trở thành một nhiệm vụ thường xuyên đối với cán bộ viên chức của Trung tâm. Thông qua hoạt động chuyên đề này, giúp cho cán bộ viên chức Trung tâm nâng cao thêm tầm hiểu biết, phát huy khả năng làm việc, tìm tòi, sáng tạo, biết chắt lọc những kiến thức cơ bản làm cho nội dung chuyên đề trở nên cô đọng, ngắn gọn, nhưng nội hàm có ý nghĩa rất lớn.

Chia sẻ