Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017 TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH HƯNG YÊN

Ngày đăng: 28/09/2018, Lượt xem: 171
Ngày 10/1/2018 Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên đã tổ chức buổi tổng kết công tác chuyên đề năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế để kịp thời khắc phục sửa chữa.

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, khoá XII về tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Được sự chỉ đạo của ban Chi uỷ Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, năm 2017 toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề. Ngày 10/1/2018 Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên đã tổ chức buổi tổng kết công tác chuyên đề năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế để kịp thời khắc phục sửa chữa.

Toàn cảnh buổi tổng kết chuyên đề năm 2017

Trong năm 2017, Trung tâm đã thực hiện được tổng số 50 chuyên đề với nội dung thứ nhất chủ yếu tập trung việc phòng và chống các căn bệnh theo tư tưởng HCM như bệnh quan liêu, bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa, bệnh máy móc, bệnh cấp bậc, chống chủ nghĩa cá nhân…

Nội dung thứ hai là những chuyên đề về tư tưởng, đạo đức tốt đẹp của Bác mà chúng ta phải học tập như đức tính trung thực; đức tính giản dị khiêm tốn; văn hóa lối sống; văn hóa ứng xử; phong cách lãnh đạo quản lý, tinh thần đoàn kết; tinhhần tự học; tác phong làm việc; lòng khoan dung nhân ái…

Nội dung thứ ba đi sâu vào chuyên môn ở từng vị trí công tác, giúp cho mỗi cán bộ, viên chức hiểu hết vai trò và trách nhiệm của mình, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như chuyên đề: tìm hiểu về vai trò vị trí của Lãnh đạo quản lý; sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý; tính chuyên nghiệp trong công tác lãnh đạo; tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý; tính chuyên nghiệp trong công tác kế toán…Bên cạnh đó một số chuyên đề có các nội dung khác như: vai trò của tổ chức công đoàn; Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng;tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ …

Với 50 chuyên đề là 50 bài học kinh nghiệm được rút ra từ những việc làm cụ thể trong toàn cơ quan, giúp mỗi cá nhân trong hiểu và thấm nhuần một cách sâu sắc về tư tưởng của Bác, từ đó áp dụng vào trong công việc một cách hiệu quả

Đại diện phòng QLĐT tổng hợp những chuyên đề đã thực hiện và những bài học kinh nghiệm rút ra qua từng chuyên đề

Qua buổi tổng kết chuyên đề, với những ý kiến đóng góp, thảo luận hết sức sôi nổi, toàn thể cán bộ viên chức trong Trung tâm đã nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được cả về mặt tư tưởng và thực hiện thông qua những hành động và việc làm cụ thể của cán bộ viên chức trong thời gian qua; đồng thời cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của cá nhân, tập thể và đưa ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Công tác hoạt động chuyên đề này đã được đánh giá cao và mang lại hiệu quả rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động đối với cán bộ viên chức trong toàn đơn vị.

Đ/c Nguyễn Chí Dũng – bí thư chi bộ - Giám đốc trung tâm phát biểu ý kiến chỉ đạo và định hướng cho công tác hoạt động chuyên đề năm 2018

Phần cuối của buổi tổng kết chuyên đề là phần biểu dương và trao giải thưởng cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động chuyên đề – trong đó: giải xuất sắc có 12 chuyên đề; giải đặc biệt có 03 chuyên đề; 04 tập thể phòng và 05 cá nhân đã đạt giải xuất sắc.

Đ/c Nguyễn Chí Dũng - bí thư chi bộ - Giám đốc trung tâm trao giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác hoạt động chuyên đề năm 2017

Đ/c Lê Hồng Hạnh – chi ủy viên – phó Giám đốc trung tâm trao giải chuyên đề xuất sắc cho tập thể các phòng

Đ/c Phạm Thị Hồng Dung – chi ủy viên - phó Giám đốc trung tâm trao giải chuyên đề đặc biệt cho tập thể các phòng

                                                                                                Hưng Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2017

                                                                                                                   PHÒNG QLĐT

Chia sẻ