Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Tính Đến Năm 2010

Ngày đăng: 17/05/2010, Lượt xem: 831
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 07/2010 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.(Theo thông tin đào tạo của Trung tâm)

Chia sẻ