Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Tính Đến Năm 2012

Ngày đăng: 07/05/2012, Lượt xem: 717
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 05/2012 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.


(Theo )

Chia sẻ