thuê xe mercedes học tiếng trung trung tâm tiếng trung công ty bao bì
Trang chính
TTGDTX Hưng Yên » Kết Quả Đào Tạo 16.12.2017 06:14

Sơ đồ liên kết đào tạo

Sơ đồ liên kết đào tạo của Trung Tâm GDTX tỉnh Hưng Yên tính đến 6/2016... Xem tiếp...

BIỂU ĐỒ TỶ LỆ ĐÀO TẠO NĂM 2015

[16.03.2016 15:12]
Tỷ lệ đào tạo năm 2015...
[Đã đọc: 179]
Xem tiếp...

BIỂU ĐỒ TỶ LỆ ĐÀO TẠO NĂM 2014

[16.03.2016 15:07]
Tỷ lệ đào tạo năm 2014...
[Đã đọc: 160]
Xem tiếp...

Biểu đồ tỷ lệ đào tạo

[01.02.2013 13:40]
Tỷ lệ đào tạo từ 1998 đến tháng 1 năm 2013...
[Đã đọc: 644]
Xem tiếp...

Sơ đồ liên kết đào tạo 1 - 2013

[01.02.2013 10:54]
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 01/2013 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.
[Đã đọc: 612]
Xem tiếp...

BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP ĐÀO TẠO TÍNH ĐẾN NĂM 2012

[08.05.2012 16:19]
Biểu đồ tổng hợp đào tạo từ năm 1997 đến 05/2012...
[Đã đọc: 662]
Xem tiếp...

Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Tính Đến Năm 2012

[07.05.2012 11:35]
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 05/2012 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.
[Đã đọc: 661]
Xem tiếp...

Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Tính Đến Năm 2010

[17.05.2010 20:56]
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 07/2010 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.
[Đã đọc: 779]
Xem tiếp...

Biểu Đồ Tổng Hợp Đào Tạo

[17.05.2010 16:26]
Biểu Đồ Tổng Hợp Kết Quả Đào Tạo Trung Tâm
[Đã đọc: 910]
Xem tiếp...

Biểu Đồ Đào Tạo Trung Tâm

[17.05.2010 15:44]
Biểu Đồ Thể Hiện Tình Hình Đào Tạo của Trung Tâm theo từng năm
[Đã đọc: 918]
Xem tiếp...

 Đăng Nhập 
Tên Đăng Nhập
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Hỗ Trợ Trực Tuyến 
 Thời Tiết 

Hà Nội
Thời tiết thủ đô Hà Nội

Hải Phòng
Thời tiết Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

TP.HCM
Thời tiết TP. Hồ Chí Minh

 Quảng Cáo 
Đang khởi tạo các Logo...


Trang chính
Trang chủ Liên hệ BQT        
Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Hưng Yên.
126 Phạm Ngũ Lão - Quang Trung - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên.
Tel: 0321. 3862855 – 3862928 Fax: 0321.3556568.
Email Liên Hệ TTGDTX Hưng Yên