Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập1926

  • 06/03/2018
Trung tâm GDTX tỉnh được thành lập từ năm 1997 thì Công đoàn Trung tâm cũng được thành lập ngay sau đó. Đây là Công đoàn cấp cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Hưng Yên.
  • 02/03/2018
Phòng bồi dưỡng nâng cao trình độ
  • 08/06/2018
Phòng NN - TH
  • 02/03/2018
Phòng tổ chức hành chính
  • 02/03/2018
Phòng quản lý đào tạo
  • 02/03/2018
Ban Giám Đốc của Trung tâm GDTX...
  • 18/10/2018
Sơ đồ cơ cấu tổ chức tổng hợp của TT...
    Chia sẻ