TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập22095

  • 02/03/2018
Bằng tốt nghiệp TCCN có thể được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT trong tuyển dụng và học lên cao.
  • 08/08/2016
Thực hiện công văn số 977/SGD&ĐT-CNTT ngày 3/8/2016 của Sở GD&ĐT Hưng Yên, Trung Tâm GDTX tỉnh đã triệu tập toàn bộ cán bộ , viên chức tại phòng họp (có nối mạng) để theo dõi Hội nghị...
  • 02/03/2018
Một ngân hàng đề thi với khoảng 10.000 câu hỏi vừa được giới thiệu tại cổng luyện thi THPT quốc gia sáng ngày 16/3/ 2016 bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ thiquocgia.vn
  • 07/02/2016
Mừng Đảng Vinh Quang, Mừng Xuân Bình Thân ! Chúc mừng năm mới 2016 !
  • 02/03/2018
Hướng về Đại hội XII – Đảng Cộng sản Việt Nam
  • 02/03/2018
Trích Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT-V/v Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  • 02/03/2018
...Welcome chào đón, mời là invite...
  • 02/03/2018
...SORRY thương xót, ME tôi "PLEASE DON"T LAUGH đừng cười, làm ơn...
  • 27/02/2015
Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công...
  • 02/03/2018
Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có tổ chức công đoàn cơ sở...
Chia sẻ