Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40079

  • 02/03/2018
Tìm hiểu và học tập những truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam
  • 02/03/2018
Bằng tốt nghiệp TCCN có thể được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT trong tuyển dụng và học lên cao.
  • 08/08/2016
Thực hiện công văn số 977/SGD&ĐT-CNTT ngày 3/8/2016 của Sở GD&ĐT Hưng Yên, Trung Tâm GDTX tỉnh đã triệu tập toàn bộ cán bộ , viên chức tại phòng họp (có nối mạng) để theo dõi Hội nghị...
  • 02/03/2018
Một ngân hàng đề thi với khoảng 10.000 câu hỏi vừa được giới thiệu tại cổng luyện thi THPT quốc gia sáng ngày 16/3/ 2016 bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ thiquocgia.vn
  • 07/02/2016
Mừng Đảng Vinh Quang, Mừng Xuân Bình Thân ! Chúc mừng năm mới 2016 !
  • 02/03/2018
Hướng về Đại hội XII – Đảng Cộng sản Việt Nam
  • 02/03/2018
Trích Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT-V/v Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  • 02/03/2018
...Welcome chào đón, mời là invite...
  • 02/03/2018
...SORRY thương xót, ME tôi "PLEASE DON"T LAUGH đừng cười, làm ơn...
  • 27/02/2015
Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công...
Chia sẻ