Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40082

  • 02/03/2018
Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có tổ chức công đoàn cơ sở...
  • 06/02/2015
TTGDTX tỉnh Hưng Yên Chúc mừng năm mới !
  • 08/01/2015
Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQPAN năm 2015...
  • 30/12/2014
Từ ngày 1/1/2015 người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế...
  • 02/03/2018
Khi đạt những chứng chỉ chuẩn đó, sinh viên không chỉ sử dụng chúng trong phạm vi Việt Nam mà còn trên trường quốc tế...
  • 03/12/2014
...Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.
  • 25/11/2014
Công văn số 6459/BGDĐT-GDTX ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về tình hình triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"...
  • 25/11/2014
Quyết định 5360/QĐ-BGDĐT về công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT...
  • 25/11/2014
Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
Chia sẻ