Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 5)

Ngày đăng: 02/03/2018, Lượt xem: 99
Đợt 5, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 2)và Hoá học (Lớp 2); học vào các ngày 07;08;14;15/10/2017.

 

 

 

 Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Hoá (Lớp 2)Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tiếng Anh (Lớp 2)

 

 

 

 

 

(Theo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên)

 

Chia sẻ