Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 5)

Ngày đăng: 02/03/2018, Lượt xem: 42
Đợt 5, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 2)và Hoá học (Lớp 2); học vào các ngày 07;08;14;15/10/2017.

 

 

 

 Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Hoá (Lớp 2)Hoạt động của lớp BDTX giáo viên môn Tiếng Anh (Lớp 2)

 

 

 

 

 

(Theo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên)