Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠI TRUNG TÂM

Ngày đăng: 02/03/2018, Lượt xem: 1780
Như chúng ta đã biết, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ bậc đại học, cao đẳng, THCN ở nước ta nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng là một nhu cầu hết sức cần thiết. Thực chất của việc giáo dục đào tạo là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi tối ưu để tiềm năng của sinh viên, học viên được phát triển, từ đó đào tạo ra nguồn nhân lực dồi dào phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Trong nhà trường, bên cạnh việc giảng dạy truyền đạt cho sinh viên về mặt kiến thức thì người giáo viên chủ nhiệm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý lớp, vì người GVCN là người theo dõi lớp trong suốt quá trình học tập, nắm được tình hình cụ thể của lớp, của từng sinh viên trong lớp, kịp thời giải quyết những vướng mắc còn tồn tại, sẽ tạo ra một môi trường tốt để sinh viên tham gia học tập. Qua kinh nghiệm cho thấy, nếu một GVCN luôn quan tâm sát sao đến lớp thì kết quả về mọi mặt của lớp đó sẽ rất tốt và ngược lại nếu GVCN không nhiệt tình sát sao thì lớp đó sẽ không đạt được những kết quả tốt. Chính vì vậy vai trò của người giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng.


           I-Đánh giá thực trạng

Qua thực tế cho thấy, đối với hình thức vừa làm vừa học, Anh chị em học viên có sự chênh lệch về độ tuổi, trình độ kiến thức, có học viên thì công tác đã nhiều năm, có em mới tốt nghiệp chưa công tác, có những người thì đã học qua một bằng đại học chuyên ngành khác, đây thực sự là một vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý lớp. Để đảm bảo được chất lượng và hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp cụ thể sau:

II- Biện pháp

1- Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm (GVCN)

Để làm tốt công tác chủ nhiệm, trước tiên người giáo viên phải hiểu rõ nhiệm vụ cụ thể của mình:

            Trong công tác chủ nhiệm giáo viên phải là người thực hiện tốt những nhiệm vụ của một thày cô giáo, mẫu mực về đạo đức, gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp và những quy định của nhà nước, nắm vững đường lối quan điểm lý luận giáo dục, biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, làm tốt công tác giáo dục. Đồng thời giáo dục những phẩm chất đạo đức, rèn luyện năng lực để lớp sinh viên trở thành những người có ích cho xã hội.

            Sự khác nhau trong việc thực hiện những nhiệm vụ của GVCN lớp với các thày cô giáo khác ở chỗ: Người GVCN phải thực hiện tốt hơn, tự rèn luyện ở mức cao hơn, thường xuyên hơn, đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là vinh dự với sinh viên.

            GVCN còn có trách nhiệm nắm vững tình hình sinh viên của lớp về mọi mặt, báo cáo với ban lãnh đạo biết theo định kỳ hoặc đột xuất nếu có vấn đề cần giải quyết và trực tiếp, kịp thời chỉ đạo, giải quyết kiểm tra, đánh giá công bằng, khách quan quá trình rèn luyện, phấn đấu của từng sinh viên.

            Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của Giám đốc đối với lớp và các thành viên trong lớp. GVCN lớp là người vạch kế hoạch và theo dõi, đánh giá về việc thực hiện của sinh viên và phải biết phối hợp với giáo viên giảng dạy, chỉ huy quản lý sinh viên trong lớp học tập, lao động, công tác.

            Nghiên cứu, nắm vững đường lối quan điểm, lý luận giáo dục để vận dụng vào công tác chủ nhiệm. Đặc biệt cần nắm vững phương pháp, nghệ thuật sư phạm.

2- Nội dung và một số biện pháp cụ thể

a- Lựa chọn ban cán sự lớp

Căn cứ vào lý lịch trích ngang của sinh viên; căn cứ vào sự tín nhiệm của tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ, lớp bầu ra một ban cán sự.

* Phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp

- BCS lớp đại diện cho lớp, chịu trách nhiệm trước nhà trường về toàn bộ học tập, rèn luyện, đời sống của lớp trong thời gian học. BCS lớp do tập thể lớp bầu ra, Được GVCN công nhận và được Trung tâm ra quyết định công nhận.

- Nhiệm vụ của lớp trưởng: Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và từng thành viên trong lớp, cụ thể:

+ Tổ chức, quản lý lớp thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD-ĐT và Trung tâm;

+ Theo dõi, đôn đốc lớp chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh quy chế, quy định, nội quy về học tập và sinh hoạt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD-ĐT và Trung tâm. Xây dựng và thực hiện nề nếp tự quản trong sinh viên;

+ Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện và đời sống;

+ Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của GVCN lớp;

+ Chủ trì các cuộc họp lớp để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện.

-         Nhiệm vụ của các lớp phó:

+ Đôn đốc sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo học tập nghiêm túc;

+ Tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến sinh hoạt đời sống vật chất và tinh thần của lớp

+Tổ chức động viên, thăm hỏi những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn...

+ Thu, chi quỹ lớp theo đúng nguyên tắc, sau mỗi môn học, đợt học phải tổ chức họp lớp và công khai tài chính một cách minh bạch.

+ Thực hiện các phong trào ủng hộ, quyên góp do trường và Trung tâm phát động.

+ Thường xuyên quan tâm tới các thày cô giáo về giảng dạy.

- Về phân tổ: Lớp được phân chia thành các tổ (tuỳ thuộc vào sĩ số của mỗi lớp); mỗi tổ cử ra 01 tổ trưởng.

- Trách nhiệm của tổ trưởng: Điều hành và đôn đốc  các hoạt động của tổ theo sự phân công của lớp trưởng, lớp phó, theo dõi về việc học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của từng sinh viên trong tổ.

Trong quá trình thực hiện, ban cán sự lớp luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, luôn có trách nhiệm với công việc và thể hiện vai trò của bản thân trong các hoạt động của lớp. Sau mỗi môn học, GVCN cùng BCS lớp đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời những vấn đề tồn tại .

b- Về phía Giáo viên chủ nhiệm

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp trước hết phải quản lý toàn diện lớp học, quản lý từng sinh viên cụ thể: Hàng ngày lên lớp điểm danh thường xuyên để đánh giá việc chuyên cần của sinh viên, nếu sinh viên nào nghỉ quá số tiết quy định sẽ phải học lại theo đúng quy chế.

+ GVCN cần nắm vững Hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động của gia đình đến sinh viên của lớp mình chủ nhiệm

+ Hiểu biết những đặc điểm của từng sinh viên (về trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội...)

+ Nắm vững mục tiêu, chương trình học và khả năng thực hiện, kết quả học tập của lớp về mọi mặt (học tập, ý thức tổ chức kỷ luật, và các hoạt động khác...).

+ Quản lý toàn diện đặc điểm sinh viên của lớp, nắm vững mục tiêu đào tạo, giáo dục cả về nhân cách và kết quả học tập của sinh viên.

+ Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa ban lãnh đạo, giữa các tổ chức trong trường, giữa các giáo viên về giảng dạy với tập thể sinh viên lớp mình chủ nhiệm. Nói cách khác giáo viên chủ nhiệm là người đại diện cho hai phía, một mặt đại diện cho lực lượng giáo dục của Trung tâm, mặt khác đại diện cho tập thể sinh viên. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt tới sinh viên lớp mình chủ nhiệm tất cả yêu cầu, kế hoạch giáo dục của nhà trường tới tập thể và từng sinh viên của lớp chủ nhiệm không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thuyết phục, cảm hoá, bằng sự gương mẫu của người GVCN, để những mục tiêu giáo dục được sinh viên chấp nhận một cách tự nguyện, tự giác.

Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp là người tập hợp ý kiến, nguyện vọng của từng sinh viên trong lớp phản ánh với lãnh đạo, với các tổ chức trong Trung tâm và các giáo viên về giảng dạy.

            GVCN cần có nề nếp kỷ cương để sinh viên tự nhận thức, tự khép mình trong những nội quy, quy chế chặt chẽ nhưng luôn được dân chủ bàn bạc, trao đổi, thoả sức đóng góp. Tuân theo tập thể và cống hiến cho tập thể; luôn gắn lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, chính là một trong những chuẩn mực, điều kiện để giáo dục sinh viên. Trong lớp cần có dân chủ đối với mọi vấn đề, Thày và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến hay thì phát biểu, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ nhưng trò phải kính Thày, Thày phải quý trò.

GVCN là người thường xuyên tiếp nhận được thông tin từ sinh viên để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực của dư luận, ý kiến của một tập thể lớp. Khi tiếp nhận thông tin, người giáo viên chủ nhiệm lớp xử lý kịp thời ngay thông tin với tư cách là nhà sư phạm, điều đó có tác dụng rất lớn.

GVCN với tư cách là đại diện cho lớp còn có trách nhiệm bảo vệ, bênh vực quyền lợi về mọi mặt cho sinh viên của lớp.

            Đưa lớp vào các hoạt động tập thể thực tiễn như hoạt đông tập thể trong và ngoài nhà trường qua đó hiểu thêm về sinh viên, gắn bó sinh viên với tập thể, xóa đi những thiếu sót

Khuyến khích khen chê đúng mục đích, đúng việc, tế nhị mà hiệu quả.

Xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá thanh lịch, xây dựng tình thương yêu đoàn kết.

Thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt lớp để tổng kết tình hình học tập, vệ sinh, chuyên cần ... của lớp. Giờ sinh hoạt bắt đầu bằng những tóm tắt kết quả học tập và rèn luyện của lớp trong thời gian học vừa qua thông qua sổ điểm danh và bảng điểm các môn học, những gì tốt thì chúng ta cần phát huy, những gì còn tồn tại thì phải nghiêm túc khắc phục. Buổi họp lớp là buổi để GVCN và lớp trao đổi, tháo gỡ những những ý kiến, kiến nghị của cá nhân và tập thể lớp.

III- Kết quả đạt được

Những biện pháp trên được áp dụng trong công tác chủ nhiệm đối với các lớp tại Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên và đã đạt được những kết quả cao trong công tác quản lý lớp – cụ thể: Tập thể lớp luôn đoàn kết, nhất trí và đạt kết quả cao trong học tập, số lượng sinh viên thi lại các môn học chiếm tỷ lệ rất thấp, được các thày cô giáo về giảng dạy đánh giá cao.

Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng sinh viên trong ban cán sự lớp đã đem lại hiệu quả trong việc quản lý nề nếp và chất lượng học tập. Tập thể lớp thực hiện nhiệm vụ đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Giáo viên chủ nhiệm đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý sinh viên của lớp.

Kết luận: Sự thành công trong công tác chủ nhiệm lớp, một nhân tố quan trọng mà chúng ta nên thận trọng cân nhắc khi lựa chọn đó chính là “Lớp trưởng”.

Muốn làm tốt được những điều trên, đòi hỏi người GVCN phải có uy tín toàn diện, có năng lực thực sự để chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, đi trước, đề xuất được các vấn đề giá trị, tập hợp được sức mạnh tổng hợp. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm sẽ tạo nên sự thành công hay thất bại ở mỗi sinh viên, mỗi lớp học, mỗi trường học./.

                                                                                                                                 LTH - Phòng Quản lý Đào tạo.

 

(Theo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên)

 

Chia sẻ