Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


TRUNG TÂM GDTX TỈNH HƯNG YÊN QUAN TÂM SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GD (tin ảnh)

Ngày đăng: 08/08/2016, Lượt xem: 4287
Thực hiện công văn số 977/SGD&ĐT-CNTT ngày 3/8/2016 của Sở GD&ĐT Hưng Yên, Trung Tâm GDTX tỉnh đã triệu tập toàn bộ cán bộ , viên chức tại phòng họp (có nối mạng) để theo dõi Hội nghị...


            8 giờ ngày 5/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Thực hiện công văn số 977/SGD&ĐT-CNTT ngày 3/8/2016 của Sở GD&ĐT Hưng Yên, đúng 7 giờ 30 phút
ngày 5/8/2016 Trung Tâm GDTX tỉnh đã triệu tập toàn bộ cán bộ , viên chức tại phòng họp (có nối mạng) để theo dõi Hội nghị.
Trung Tâm tổ chức toàn đơn vị theo dõi Hội nghị trực tuyến từ Bộ GD&ĐT tại phòng họp của Trung tâm.Hội nghị bắt đầuCác Đ/c chăm chú theo dõi, lắng nghe sự phát triển GD của toàn quốc
(Do tín hiệu xấu nên ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp tại đơn vị)Điểm cầu trực tuyến tại UBND tỉnh Hưng Yên
(Ảnh tư liệu từ trang tin điện tử UBND tỉnh)

(Theo TTGDTXTHY)

Chia sẻ