Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập1926

  • 09/10/2018
Được sự nhất trí của Tỉnh ủy Hưng Yên, Trung tâm GDTX tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Ngoại thương Hà Nội để tuyển sinh lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế năm 2018 đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh...
  • 02/03/2018
Bán hồ sơ từ 16/4/2015, dự kiến 10/2015 thi tuyển...
  • 10/06/2013
Bắt đầu từ 30/5/2013...
  • 10/06/2013
Bắt đầu từ 30/5/2013...
  • 10/06/2013
Bắt đầu từ 30/5/2013...
  • 10/06/2013
Từ 30/5/2013 đến hết 30/6/2013...
  • 10/06/2013
Từ 30/5/2013 đến hết 30/6/2013...
  • 10/06/2013
Từ 30/5/2013 đến hết 30/6/2013...
  • 09/07/2012
đăng ký từ 9/7/2012 đến hết 15/7/2012...
Chia sẻ