Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40083

  • 18/04/2012
Bán hồ sơ đến hết 31/5/2012...
  • 23/03/2012
Bán hồ sơ từ 12/3/2012...
  • 23/03/2012
Bán hồ sơ từ 12/3/2012...
  • 27/09/2011
Bán hồ sơ từ 9/2011...
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh lớp Đại học Giao thông - Vận tải, chuyên ngành Cầu đường bộ, Khoá 3, hệ VLVH, do trường ĐH Giao thông - Vận tải giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
  • 21/04/2010
TTGDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Đại học ngành Kế toán - Kiểm toán, chuyên ngành Kế toán, Khoá 1, hệ VLVH do trường ĐHKTQD giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
  • 21/04/2010
TTGDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Đại học Ngành Ngân hàng - Tài chính, chuyên ngành Tài chính, Khoá 1, hệ VLVH do trường ĐHKTQD giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
  • 21/04/2010
TTGDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh lớp Đại học chuyên ngành Kinh tế Bảo hiểm, Khoá 43 (mã ngành 401.05) hệ VLVH, do trường ĐH Kinh tế quốc dân giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh lớp Đại học Luật, Khoá 4, hệ VLVH do trường đại học Luật giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
Chia sẻ