Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập1925

  • 07/04/2012
TTGDTX tỉnh Hưng Yên liên tục tuyển sinh các lớp...
  • 15/03/2011
Căn cứ Quyết Định số 2589/QĐ-UBND....
  • 14/03/2011
Quá trình toàn cầu hóa trong thế kỷ 21 đã phát sinh một thế hệ Công dân mới...
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên đã liên kết với công ty nghiên cứu về các giải pháp sáng tạo CSS để xây dựng, nghiên cứu xây dựng những khoá đào tạo nhằm phát huy tối đa tiềm lực con người còn đang yên ngủ trong mỗi tổ chức, doanh nghiệp ấy
  • 21/04/2010
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
(Của viện nghiên cứu Kinh tế và phát triển tại các địa phương)
  • 21/04/2010
Khóa học: IEDS ON LEADERSHIP
  • 21/04/2010
Khóa học:XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU IEDS ON BRANDING
(Thời sự, thực tế, hệ thống)
  • 21/04/2010
Chương trình :QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO IEDS MINI MBA thời sự, thực tế, hệ thống
  • 21/04/2010
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP( của Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển tại các địa phương)
  • 21/04/2010
Khóa học nghệ thuật giao tiếp
Chia sẻ