Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40083

  • 21/04/2010
KHOÁ HỌC: IEDS ON BRANING
  • 21/04/2010
Khoá học: IEDS ON FINANCE FOR EXECUATIVES
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp nghiệp vụ đấu thầu” do trường Đại học Xây dựng giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp Đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” do trường Đại học Xây dựng giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng” do trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy và cấp chứng chỉ
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh” do trường Đại học Sư phạm giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp nghiệp vụ Sư phạm” do trường Đại học Sư phạm giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học” do trường Đại học Sư phạm giảng dạy và cấp chứng chỉ.
Chia sẻ